Hankkeen nimi
Luonnollisesti töissä

Hankkeen päätoteuttaja

Ulvilan kaupunki,

Diakonia Ammattikorkeakou-lu/Pori,

Turun yliopisto/Pori/Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma,

Satakunnan Museo,

Porin kaupungin ympäristövirasto 

 

Yhteystiedot

Pekka Stenfors

Teljänkatu 5, 28300 Pori

puh. 044 701 2648

pekka.stenfors(at)pori.fi

Kuvaus

Tavoitteena on edistää työllistämistä tukevien Green Care -menetelmien käyttöönottamista kunnallisessa työllistämisessä sekä työllistämis- ja kuntoutuspalveluja tuottavissa järjestöissä että yrityksissä. Koulutusorganisaatioiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa ideoidaan ja toteutetaan työmarkkinoille soveltuvia ratkaisuja, joiden tuloksena työkyky ja osaaminen kehittyvät.

Hanke tukee luontoavusteisin menetelmin työhönkuntoutujien itsenäistä selviytymistä arjen haasteissa. Hankkeen pilottitoiminta tapahtuu pääsääntöisesti luonto-olosuhteissa, tarjoten toimintaa erilaisissa luontokohteissa, joissa on mahdollisuus hyödyntää maaseutuympäris-töä, Green Care -menetelmiä, oppia uusia taitoja. Eri luonto- ja ympäristökohteisiin siirtymiset toteutetaan kustannustehokkaasti Green Care -autolla.

 

Green Care tarkoittaa tieteellisesti tutkittujen luonnon hyvinvointivaikutusten huomioimista erityisryhmätyöskentelyssä ja sen menetelmiä käytetään ammattimaisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja kuntoutuspalveluissa. Työttömyyden kasvun myötä ovat monen työttömyysjaksot samanaikaisesti pitkittyneet. Edellä mainitun johdosta kuntien kasvavaan työllisyydenhoitoon onkin kaivattu uusia toi-mintamalleja ja yhteistyökumppaneita. Viime vuosina kiinnostus Green Care -toiminnan luontoläheisyyteen onkin lähtenyt uudelleen vahvaan kasvuun sen avulla saavutettujen hyvien tulosten johdosta.

 

HANKE ON PÄÄTTYNYT!

 

Hankkeen tuloksia:

http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/luonnollisesti-toissa/

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen Alueiden välinen Alueellinen
Satakunta

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR Kunta, kaupunki

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Koulutus Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2017

yhteistyössä mukana: