Järvinen, Piritta ja Vesala, Sanna. Green care -interventiot syöpää sairastavien tukemisessa ja kuntoutuksessa – integratiivinen kirjallisuuskatsaus

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Järvinen, Piritta ja Vesala, Sanna. Green care -interventiot syöpää sairastavien tukemisessa ja kuntoutuksessa – integratiivinen kirjallisuuskatsaus

Aineiston nimi: Järvinen, Piritta ja Vesala, Sanna. Green care -interventiot syöpää sairastavien tukemisessa ja kuntoutuksessa – integratiivinen kirjallisuuskatsaus

Opinnäytetyön tarkoituksena oli integratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla tuottaa tietoa green care -interventioista ja kehittää syöpää sairastavien tai siitä jo parantuneiden tukemista ja kuntoutusta. Opinnäytetyön tavoitteena oli integratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, minkälaisia green care -interventioita on toteutettu ja mitä tuloksia niistä on saatu syöpää sairastavilla tai siitä jo parantuneilla.

 

Järvinen, Piritta & Vesala, Sanna 2017. Green Care -interventiot syöpää sairastavien tukemisessa ja kuntoutuksessa - integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Sosiaali- ja terveysala, ylempi AMK. Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma. JAMK.

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot
Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Puutarhan käyttö Maatilan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: