Talvensuu, Taru. Miesten hyvinvointi ja affektit luontoympäristöissä – humanismin jälkeinen näkökulma

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Talvensuu, Taru. Miesten hyvinvointi ja affektit luontoympäristöissä – humanismin jälkeinen näkökulma

Aineiston nimi: Talvensuu, Taru. Miesten hyvinvointi ja affektit luontoympäristöissä – humanismin jälkeinen näkökulma

Artikkelissa tarkastellaan miten ja minkälaisissa tapahtumissa hyvinvointi lisääntyy luonnossa. Hyvinvointi ymmärretään spinozalaisittain kyvyksi vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi.

 

Tutkimusmateriaalina on käytetty luonnossa tehtyjä yhdessäkuljeskeluja, eli vapaamuotoisia kävellen tehtyjä keskusteluja.

 

Käy lukemassa julkaisu kokonaisuudessaan:
https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/103056

 

 

Materiaalityyppi
LehtiartikkelitTieteellinen julkaisu

Julkaisuajankohta
2021 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Turun yliopisto

yhteistyössä mukana: