Komulainen, Marjo ja Kokkonen, Tiia. Vihreä hoiva Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Komulainen, Marjo ja Kokkonen, Tiia. Vihreä hoiva Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Aineiston nimi: Komulainen, Marjo ja Kokkonen, Tiia. Vihreä hoiva Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Opinnäytetyön tarkoituksena on etsiä mahdollisimman tuoretta tietoa siitä, mitä Green Care / vihreä hoiva on pohjoismaissa. Työssä käsitellään vihreän hoivan eri muotoja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tavoitteena on tuottaa kuvaileva kirjallisuuskatsaus aiheesta.

 

Komulainen, M. & Kokkonen, T. 2018. Vihreä Hoiva Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Savonia ammattikorkeakoulu.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2018 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Puutarhan käyttö Maatilan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Savonia-ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: