Maatilan käyttö

Etusivu » Aineistot » Maatilan käyttö

 

Kuntouttava toiminta

Kymäläinen, Laura & Partala, Salla. Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta. Opas maatalousyrittäjille ja sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter.

 

Kähäri, Mari & Niemelä, Annukka. 2016. Hoivamaatilatoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Opas maatalousyrittäjille. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

 

Tapolan Kyläyhteisössä kehitysvammaiset ja hoitohenkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön, jossa työnteko ja oman ruoan tuottaminen on keskeisellä sijalla. YLE Areena.


Salovuori, Tuomo 2014. Luonto kuntoutumisen tukena.Maatilat kuntouttavina ympäristöinä s. 68. 


Vainionpää, Anna-Maria.  2011. Vankien kokemuksia eläinavusteisesta toiminnasta. Opinnäytetyö Hoitotyö Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Tapaustutkimus Pelson vankilasta. 


Green Care Työhön kuntouttava toiminta luonnossa - tietoa maaseututoimijoille ja työhön kuntoutuksen ammattilaisille -opas (THL)


Vihreää valoa vankiloihin –Green Care –opas 2014. Käytännön vinkkejä Green Care -toiminnan hyödyntämiseen vankiloissa.

 

Yli-Viikari, Anja & Suomela, Maria 2016. Maatilat kasvatuksen ja kuntoutuksen ympäristöinä – kokeilutoiminnan kautta kasvuun. MUA 2016/3:56-62.

 

Pylkkänen, Päivi & Skyttä, Teija (toim.) 2016. Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Opastusta hoivamaatilatoiminnasta kiinnostuneille ja sitä aloitteleville maatiloille. Oppaassa keskitytään toiminnan ensi askeliin ja yhteistyön rakentamiseen julkisen järjestämisvastuun piirissä olevien sosiaalipalvelujen markkinoille (esim. perhehoito, sosiaalinen kuntoutus, työpainotteinen päivätoiminta). Opas on tuotettu osana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Mikkelin ammattikorkeakoulun Hoivafarmi hanketta (2014-2016).

 

Ympäristökasvatusta maatilalla

Opas maaseudun yrittäjille. Mikkelin Ammattikorkeakoulu. 


Maalle Oppimaan: maatilojen ja koulujen välinen yhteistyö.   Maa- ja elintarviketalous 112.

Tuettu työllistäminen

Lilja, T. 2011. Vajaakuntoisten työmarkkinamahdollisuudet sosiaalisen yrityksen tapauksessa. Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2011 s. 46 -57. Esimerkki Pohjois-Karjalasta.


Työntekijän palkkaaminen. Sosiaalisen yrittämisen kansallinen työryhmä.

 

 

Kokemuksia muista maista

Tutkimustietoa maatilaympäristön vaikuttavuudesta Hollannissa. Elings: Effects of Care Farming


Social farming in the U.K. Video kuntouttavasta maatilatoiminnasta (mm. päihdekuntoutus, kehitysvammaiset) Iso-Britanniassa


Green Care on farms in Netherlands. Video hollantilaisesta Green Care -maatilatoiminnasta.


Högby Gård-Grön omsorg. Video ruotsal. Green Care -maatilasta

     


    yhteistyössä mukana: