Jäppinen, J-P., Tyrväinen, L, Reinikainen, M. ja Ojala, A. (toim.) 2015. Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys. Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Jäppinen, J-P., Tyrväinen, L, Reinikainen, M. ja Ojala, A. (toim.) 2015. Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys. Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset

Aineiston nimi: Jäppinen, J-P., Tyrväinen, L, Reinikainen, M. ja Ojala, A. (toim.) 2015. Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys. Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys (2013–2014) on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke, jossa tutkijat, asiantuntijat ja päättäjät ovat tarkastelleet monimuotoiseen luontoon perustuvien ekosysteemipalvelujen ja ihmisen terveyden välisiä yhteyksiä. Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhdessä suunnittelema ja toteuttama hanke on tuottanut ensimmäistä kertaa v. 2015 kokonaisvaltaisen ja monitieteisen käsityksen alaa koskevan suomalaisen tutkimuksen nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. 

 

Lähde

Jäppinen, J-P., Tyrväinen, L, Reinikainen, M. ja Ojala, A. (toim.) 2015. Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys. Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35/2014. Suomen ympäristökeskus. Saatavilla: http://hdl.handle.net/10138/153461

Materiaalityyppi
Raportit

Julkaisuajankohta
2015 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Suomen ympäristökeskus

yhteistyössä mukana: