Nylund-Kahva, Erja. Green Care -toimintamallin toteuttamismahdollisuudet varhaiskasvatuksessa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Nylund-Kahva, Erja. Green Care -toimintamallin toteuttamismahdollisuudet varhaiskasvatuksessa

Aineiston nimi: Nylund-Kahva, Erja. Green Care -toimintamallin toteuttamismahdollisuudet varhaiskasvatuksessa

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Green Care -toimintamallin soveltamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Aiempaa tietoa tästä aiheesta on hyvin vähän, sillä tämä on melko uusi ilmiö niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa. Green Care -toimintamalli on kuitenkin lähellä luonto- ja ympäristökasvatusta ja näihin liittyvät aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet selkeästi, miten luonnon hyödyntäminen lasten varhaiskasvatuksessa vaikuttaa myönteisesti lasten kehitykseen ja oppimiseen.

 

Nylund-Kahva, E. 2012. GC-TOIMINTAMALLIN MAHDOLLISUUDET VARHAISKASVATUKSESSA. Lastentarhanopettajankoulutukseen liittyvä kandidaatin tutkielma, Helsingin yliopisto. 

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2012 vuosi

Palvelumuodot
Kasvatus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Helsingin yliopisto

yhteistyössä mukana: