Hankkeen nimi
Luontoaskel hyvinvointiin

Hankkeen päätoteuttaja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,

Kansanterveyden edistämisen yksikkö

 

Yhteystiedot

Heli Kuusipalo, hankepäällikkö, erikoistutkija, THL
heli.kuusipalo(at)thl.fi, puh. 029 524 6747

 

Hankkeen muut toteuttajat

Luonnonvarakeskus

Suomen Ympäristökeskus

 

Hankkeen kotisivu

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/luontoaskel-hyvinvointiin

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea kiertotaloutta ja lisätä terveydelle edullista mikrobistoa lasten elimistössä

  • uudistamalla syömistä ja ruokakasvatusta kokonaisvaltaisesti
  • tarjoamalla lapsille monipuolisia luontokontakteja ja positiivisia luontoelämyksiä
  • minimoimalla ruokahävikkiä ja edistämällä jätteiden paikallista hyödyntämistä

Hanke pyrkii merkittävään asenteiden ja käyttäytymisen muutokseen ja sen avulla kaupungistumisen aiheuttamien terveys- ja hyvinvointiuhkien pienentämiseen. Hankkeen tuotoksena syntyy kokonaisvaltainen Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli päiväkoteihin.

 

Hankkeessa on mukana  yhteensä 12 päiväkotia Helsingistä, Oulusta, Lappeenrannasta ja Jysväskylästä.  Luontoaskel – hanke muuttaa lasten arkea kokeilupäiväkodeissa. Lapset saavat monipuolisia kontakteja luontoon ja he tutustuvat kasvis-, marja- ja hedelmäpainotteiseen ruokavalioon kaikilla aisteilla. Lihan osuutta vähennetään päiväkotien aterioilla. Kiertotalouden periaatteet kuten ruokahävikin pieneneminen, viljelylaarien käyttö ja kompostointi ovat tärkeä osa toimintamallia. Hankkeessa pyritään vähentämään päiväkotien ruokahävikkiä kehittämällä esimerkiksi ruokalistoja ja ruoanjakelu- ja -tarjontatapoja, päiväkotien ruokapalveluiden ja henkilökunnan kanssa. Lapsen luontokontakteja, luonnossa liikkumista ja ruokavaliota sekä päiväkotihenkilöstön tietoja, taitoja ja asenteiden/käsitysten ja käytäntöjen muutoksia seurataan. Päiväkotien ruokahävikkiä ja siihen liittyvää kustannussäästöä mitataan. Lisäksi osalta lapsista otetaan iholta sivelynäytteet mikrobiston muutosten arvioimiseksi.

 

Hanke perustuu varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) varhaiskasvatuksen ruokasuositukseen. Hankkeen rahoittaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Maa- ja metsätalousministeriö. Hanke on käynnissä 01.06.2018-31.12.2019.

 

Tulokset: 

Luontoaskel hyvinvointiin -raportti

Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli

Luontoaskel hyvinvointiin -video

https://thl.fi/fi/-/terve-suhde-luontoon-ja-kiertotalous-osaksi-paivakotien-ja-lapsiperheiden-arkea

THL-blogi

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueiden välinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Ministeriö Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2019

yhteistyössä mukana: