Puutarhan käyttö

Etusivu » Aineistot » Puutarhan käyttö

 

Malin, M-H. 2010. Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä. Helsingin yliopisto. Puutarhatieteen laitos. 


Salovuori, Tuomo 2011. Hiljaisuus ja oleminen voimavarana.


Salovuori, Tuomo 2014. Luonto kuntoutumisen tukena. 


Rappe, E. 2005.  Kasvien hoitamisen ja viherympäristön vaikutus laitoksissa asuvien vanhusten koettuun hyvinvointiin. Helsingin yliopisto. Puutarhatieteen laitos.


Rappe, E. 2005. The influence of a green environment and horticultural activities on the subjective well-being of the elderly living in long-term care. University of Helsinki, Department of Applied Biology, Publication 24. Helsinki. 


Sempik J., Aldridge J. & Becker S. 2005. Health, Well-being and Social Inclusion: Therapeutic horticulture in the UK. Bristol: The Policy Press


Talkkari, A. 2005. Pitkäniemen puutarhatoiminnan terapiapainotteisuuden lisääminen. Loppuraportti. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.


Vihreää valoa vankiloihin / Green Care -opas vankiloihin.


Yhteistuumin viljelemään! / Opas perheiden puutarhatoiminnan järjestäjille.  Lasten ja nuorten puutarhayhdistys 2015.

 

Lasten puutarha.fi / Puutarhakasvatuksenyhteistyöverkosto. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys 

 

Rappe  & Koivunen 2017. Hoitokodin kasvit. Ikäinstituutti. 

 

Ylilauri, M & Yli-Viikari, A. 2019. Kohti luonnollista hyvinvointia : Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Artikkelikokoelma. Vaasan yliopisto.

 


yhteistyössä mukana: