Green Care –kehittämistoiminta jatkuu vuonna 2019 Kainuussa yrittäjien tarpeisiin suunnatulla Kantri Sampo -hankkeelle sekä luonnonvara-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan esimiehille ja työntekijöille suunnattu koulutushanke Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen (LuPeOs)- hankkeella, jossa lisätään opettajien ja työelämän osaamista luontoperustaisten toimintamallien kehittämiseksi, syvennytään osaamisen soveltamiseen yhteisten Green Care –pilottien avulla, kehitetään Green Care –sisältöjä perustutkintoihin ja arvioidaan luontolähtöisten koulutusten ja menetelmien vaikuttavuutta.

 

  

 

Tämä sivusto toimii paikkana, jonne kootaan tietoa Kainuun Green Care –toiminnasta. Alasivuilta sivun oikeasta laidasta löydät tiedot meneillään olevista Kainuun Green Care -hankkeista, ajankohtaisista tilaisuuksista sekä hankkeiden tuottamaa materiaalia. Tervetuloa mukaan!

 

Ajankohtaista tiedotusta löydät Facebook-ryhmässä: Green Care Kainuu 

 

Sivuston päivitykset:

 

Maija Lipponen,

Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen (LuPeOs)

Valtakunnallinen Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke (HyvinVoi)

Tutkija, Luonnonvarakeskus

maija.lipponen@luke.fi

 

 


yhteistyössä mukana: