Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa

Hankkeen nimi
Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa

Hankkeen päätoteuttaja

Centria-ammattikorkeakoulu

 

Yhteystiedot

Marjut Levoska, marjut.levoska(at)centria.fi, puh. 040 185 7542

 

Hankkeen muut toteuttajat

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SOITE

Kokkolan yliopistokeskus KYC

Alueen kunnat: Kannus, Kaustisen seutukunta ja Kokkola

 

Hankkeen kestoaika

21.08.2018-31.12.2020

 

Hankkeen kuvaus

Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä ja kokeilemalla yhdessä. Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamallia, jossa asiakkaat kehittävät yhdessä ohjaajien ja yhteistyöverkoston kanssa arjen toiminnan sisältöjä Green Care-menetelmin. Tarkoituksena on sisällyttää Green care-menetelmät osaksi Soiten kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintapalvelujen toimintakulttuuria ja palveluvalikoimaa. Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi rakennetaan paikallista yhteistoimintaa, jossa asiakkaat, heidän ohjaajansa ja palvelujen tuottajat kehittävät ja kokeilevat yhdessä mielekkäitä luontoavusteisia hyvinvointitoimintoja arkeen. Kokeilujen kautta opitaan tuottamaan palvelua, joka kehittää asiakkaan osallisuutta ja toimintakykyä sekä tunnistetaan millainen osallistuminen lisää osallisuutta.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Keski-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2020

yhteistyössä mukana: