Hirvonen, Johanna, Jussila, Virve & Nissinen, Seija. Kohti ammatillista luontolähtöistä toimintaa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Hirvonen, Johanna, Jussila, Virve & Nissinen, Seija. Kohti ammatillista luontolähtöistä toimintaa

Aineiston nimi: Hirvonen, Johanna, Jussila, Virve & Nissinen, Seija. Kohti ammatillista luontolähtöistä toimintaa

Tässä julkaisussa tuodaan esille luontolähtöisen koulutuksen taustaa ja käytäntöjä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa. Julkaisun tarkoituksena on tehdä näkyväksi sosionomikoulutuksen luontoperustaista profiilia ja opetusta sekä omalta osaltaan innostaa opiskelemaan luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia korkeakouluopintoja joko tutkinto-opiskelijana tai avoimessa ammattikorkeakoulussa.

 

Julkaisussa tarkastellaan ensin Luontolähtöinen kuntouttava työ -moduulin opintojaksojen aihepiirejä ja oppimiskokemuksia. Sen jälkeen kuvataan Luonto -ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa -opintojakson taustaa, sisältöjä ja toteutusta. Julkaisun loppuun on koottu ikään kuin matkaeväiksi tiivistykset jokaisen artikkelin ydinsisällöstä.

 

Artikkeleiden kirjoittajina ovat olleet sekä moduuliin sisältyvien opintojaksojen opiskelijat että opettajat. Opiskelijoiden kirjoitukset perustuvat luontolähtöisen toiminnan ohjausprojekteihin ja niiden aikaisen oppimisen kuvaamiseen. Opettajien artikkeleissa avataan puolestaan luontolähtöisen toiminnan menetelmällisiä ja pedagogisia ratkaisuja sekä opintojen taustaa.

 

Meille julkaisun toimittajille kirjoittamisprosessi on tarjonnut oivan mahdollisuuden sukeltaa sosionomikoulutuksessa 10 vuotta sitten alkaneelle luontolähtöisen toiminnan kehittämisen polulle, jonka eri käänteissä ja mutkissa on ollut mielenkiintoista työskennellä. Toivomme, että lukijalle avautuu maisemia ja näkökulmia paitsi omaan ammatilliseen kehittymiseen myös oivalluksia luonnon merkityksestä omalle hyvinvoinnille.

 

Hirvonen, J,  Jussila, V & Nissinen, S. 2021. Kohti ammatillista luontolähtöistä toimintaa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Materiaalityyppi
Tieteellinen julkaisu

Julkaisuajankohta
2021 vuosi

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: