Isola, Anna-Maria; Kaartinen, Heidi; Leemann, Lars; Lääperi, Raija; Schneider, Taina; Valtari, Salla; Keto-Tokoi, Anna: Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Isola, Anna-Maria; Kaartinen, Heidi; Leemann, Lars; Lääperi, Raija; Schneider, Taina; Valtari, Salla; Keto-Tokoi,; Anna: Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa.

Aineiston nimi: Isola, Anna-Maria; Kaartinen, Heidi; Leemann, Lars; Lääperi, Raija; Schneider, Taina; Valtari, Salla; Keto-Tokoi, Anna: Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa.

Julkaisu löytyy tästä linkistä: 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1

 

Avainsanat:  osallisuus; käsitteet; käsiteanalyysi; köyhyys; osallisuuden edistäminen; toimijuus; kokemukset; vaikuttaminen; yhteisöllisyys; hyvät käytännöt; toimintamallit.

Materiaalityyppi
Raportit

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
THL

yhteistyössä mukana: