KUJELMA Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » KUJELMA Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke

Hankkeen nimi
KUJELMA Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke

Hankkeen päätoteuttaja

Suomussalmen kunta/ Työpalvelukeskus Miilu

 

Hankkeen vetäjän yhteystiedot

Kirsi Sahrman-Hauhia, projektipäällikkö

Miilutie 5

89600 Suomussalmi

p. 044 777 3362

kirsi.sahrman-hauhia(at)suomussalmi.fi

  

HANKKEEN KOTISIVU

 

FACEBOOK

 

 Muut hankkeen toimijat ja organisaatiot

Palveluohjaaja (asiakasohjaus)

Helena Leinonen

puh. 044 777 3132

 

Ohjaaja (taide)

Reetta Partanen

puh. 044 777 3124

 

Ohjaaja (kasvinviljely, luonto)

Kirsi Sahrman-Hauhia

puh. 044 777 3362

 

Hankkeen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ympäröivässä yhteiskunnassa taiteen ja luonnon keinoin. Hankkeen lähtökohtana on työllistymisen esteiden ja syrjäytymisen poistaminen. Kohderyhmänä ovat työikäiset, työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, joiden työ- ja toimintakyky eivät riitä työllistymiseen.

 

Toimintamuotoina ovat luonnossa liikkuminen ja sen yhdistäminen monipuoliseen taiteelliseen työskentelyyn (taidetyöpajat, taideterapeuttiset menetelmät), kasvihuone- ja palstaviljely, kalastus, sienestys ja marjastus sekä retkeily luonnossa, puutarhatuotteiden ja metsän antimien hyötykäyttö (ruoka, koriste- ja käyttöesineet) sekä elämänhallinnan tukeminen tietoiskujen ja luentojen kautta. Asiakkaiden kanssa työskennellään sekä ryhmissä että yksilöllisesti.

 

Hankkeessa tehdään myös henkilökohtaista palveluohjausta ja työ- ja toimintakyvyn arviointia. Asiakkaat ohjataan tarvittaessa terveystarkastuksiin ja eläkeselvittelyihin tai muihin palveluihin.

 

Hankkeen toiminta on asiakkaille vapaaehtoista ja maksutonta.

 

HANKE ON PÄÄTTYNYT!

 

Hankkeen tuloksia:

Loppuraportti: 

KUJELMA – Yhdessä tehty (2018)

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Kainuu

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR Kunta, kaupunki

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2018

yhteistyössä mukana: