Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana

Hankkeen nimi
Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos

 

Yhteystiedot

Katriina Hyvönen

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Sähköposti: katriina.i.hyvonen(at)jyu.fi

Puh. 040 7650 584

 

Kirsi Salonen

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Sähköposti: kirsi.j.salonen(at)jyu.fi

Puh. 040 8054 683

 

Hanke on päättynyt!

 

 

Kuvaus

Tutkimushankkeen päätavoitteena on saada uutta tietoa luontoavusteisen ryhmämuotoisen intervention tuloksellisuudesta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen edistämisessä sekä toimintamalleja luontoavusteisten interventioiden kytkemisestä osaksi työterveyspalveluja. Tutkimushankkeessa arvioidaan luontoavusteisen intervention käytettävyyttä työterveyshuollossa ja kehitetään luontoavusteinen intervention yhteistyössä työterveyshuollon ammattihenkilöiden kanssa työskentelyyn yksilöiden ja ryhmien kanssa. Tutkimushanke toteutetaan kolmessa vaiheessa.

  • Ensimmäisessä vaiheessa (kevät 2016) kartoitamme kyselytutkimuksen avulla, missä määrin työntekijät hyödyntävät luontoympäristöä työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana ja millaisia yhteyksiä luonnossa ulkoilulla on heidän työhyvinvointiinsa.
  • Toisessa vaiheessa (syksy 2016 – kevät 2017) selvitämme, onko luontoavusteisella interventiolla vaikutuksia työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen.
  • Kolmannessa vaiheessa (syksy 2017) haastattelemme työterveyshuollon ammattihenkilöitä heidän kokemuksistaan luontoympäristön hyödyntämisestä asiakkaiden työhyvinvoinnin edistämisessä.

 

Hankkeen tuloksia: 

Salonen, K., Hyvönen, K., Määttä,K., Feldt, T., Mauno, S., Muotka, J. 2018.  LUONTOYMPÄRISTÖN YHTEYDET TYÖHYVINVOINTIIN JA TYÖSSÄ SUORIUTUMISEEN: KYSELY-, INTERVENTIO- JA HAASTATTELUTUTKIMUKSEN TULOKSIA. Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos, 355 julkaisuja.  

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59340/978-951-39-7539-5_edit.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Hankkeessa tutkittiin luonnossa ulkoilun ja luontolähtöisen ryhmämuotoisen intervention yhteyksiä työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Tutkimukseen osallistui useita eri kunta-alan ja yksityisen sektorin organisaatioita kevään 2016 ja syksyn 2017 välisenä aikana. Kartoittavan kyselyn tulokset osoittivat, että luonnossa oleminen on yhteydessä erityisesti työn imuun. Luonnossa eniten aikaa viettävät tutkittavat kokivat mm. tuottavuutensa paremmaksi. Interventiotutkimuksessa havaittiin, että ulkoilulla oli välittömiä myönteisiä vaikutuksia tunnetiloihin ja psykologiseen työstä irrottautumiseen. Haastattelututkimuksen perusteella luontolähtöisten interventioiden käyttöä tukee erityisesti ammattilaisen oma luontosuhde ja myönteiset kokemukset luontomenetelmien käytöstä. Luontolähtöisten interventioiden käytön esteinä ovat ammattihenkilön oma kynnys sekä käytännön haasteet. 

 

 Aiheeseen liittyvä uutinen.

Hankkeen toteutusalue/-alueet

Keski-Suomi Pirkanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tutkimus Koulutus Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2018

yhteistyössä mukana: