Green Care -laatumerkkien hakuprosessi

Etusivu » Laatu » Green Care -laatumerkkien hakuprosessi

Green Care -laatumerkkien hakuprosessi

Merkkien hallinnasta vastaa Green Care Finland ry ja merkit myöntää erillinen Green Care -laatulautakunta. Merkkiä voi hakea palvelulle tai palvelukokonaisuudelle. Merkit ovat maksullisia ja voimassaoloaika on kolme vuotta. Merkeille on neljä hakujaksoa vuodessa. Kunkin jakson määräpäivään mennessä saapuneet hakemukset käsitellään noin kuukauden sisällä hakujakson päättymisestä. Huomaathan, että merkki myönnetään vain vakiintuneelle (noin vuoden kestäneelle) toiminnalle. Suunnitteilla olevalle palvelulle merkkiä ei myönnetä.

 1. Hakujakso: päättyy 28.2.
 2. Hakujakso: päättyy 31.5.
 3. Hakujakso: päättyy 31.8.
 4. Hakujakso: päättyy 15.11.

HAE LAATUMERKKIÄ (uusi hakija)

Laatumerkin hinta pdf

HAE JATKOAikaa LAATUMERKILLE

Lisätietoa merkin uusimisesta pdf

Haetko merkkiä ensimmäistä kertaa?

Hakuohje uudelle hakijalle:
 1. Perehdy: Green Care -työkirjaan (Osa I)
 2. Varmista: että palvelun tuottajalla on vaadittu koulutus ja osaaminen.
 3. Täytä: Green Care -työkirja (Osa II). HUOM! 1.9.2021 alkaen hakudokumenttina käy vain vuoden 2021 työkirjapainos! Kiinnitä työkirjaa täyttäessä huomioita erityisesti palvelun (tai palvelukokonaisuuden) nimeen, sillä merkki annetaan tälle nimelle. Panosta myös Green Care -toiminnan piirteiden kuvailuun, ja perustele, miten käytetyt menetelmät ja harjoitteet liittyvät asiakastavoitteisiin.
 4. Laadi: kyseiselle palvelulle (tai palvelukokonaisuudelle) kattava turvallisuusasiakirja (yksi dokumentti) joka sisältää ko. palvelun tai palvelukokonaisuuden turvallisuussuunnitelmat sekä riskien arvioinnit.
 5. Täytä: laatumerkkien hakulomake 
 6. Liitä liitteet hakulomakkeeseen: täytetty 1) Green Care -työkirja ja 2) turvallisuusasiakirja. Liitä mukaan omavalvontasuunnitelma, jos se toimii palvelun turvallisuusasiakirjana. Huom! Voit sisällyttää hakemukseen vain edellä mainitut liitteet. Muutoin hakemuksen sisältö tulee mahtua yhteen työkirjaan.
 7. Laatulautakunta ottaa sinuun yhteyttä parin viikon sisällä hakemuksen saapumisesta, katso myös hakemusten käsittely.

 

Tutustu myös tähän:

Palvelu VAI palvelukokonaisuus

Laatumerkki on palvelukohtainen. Laatumerkin hakija voi hakea merkkiä joko yksittäiselle palvelulle tai hyvin rajatulle palvelukokonaisuudelle. Palvelukokonaisuudelle voidaan laatumerkkiä hakea silloin, kun hakija pystyy kuvaamaan kokonaisuuden helposti yhdessä laatutyökirjassa ts. palvelukokonaisuuteen liittyvien palveluiden yksittäiset perusominaisuudet ovat riittävän samantyyppisiä. Laatulautakunta linjaa hakemuksen perusteella, voidaanko laatutyökirjassa kuvatulle palvelukokonaisuudelle myöntää yksi yhteinen merkki.

 

Yksittäinen palvelu voi olla esimerkiksi koira-avusteinen toiminta kehitysvammaisille lapsille. Tällöin palvelussa käytetään yhtä Green Care -menetelmää ja palvelun kohderyhmä on selkeästi rajattu. Palvelukokonaisuudelle merkkiä voidaan hakea silloin, kun palvelu sisältää hiukan enemmän elementtejä. Hakijan tulee kuitenkin pystyä kuvaamaan kokonaisuus helposti yhdessä laatutyökirjassa. Tämä vaatii sitä, että palvelukokonaisuuteen liittyvien yksittäisten palveluiden perusominaisuudet ovat riittävän samantyyppisiä, jolloin hakija voi määritellä kokonaisuutensa

 1. yhteneväisen tavoitteen, 
 2. yhteneväisen menetelmän tai
 3. tietyn asiakaskunnan ympärille.

Monella yrittäjällä koko toiminta on luontoperustaista. Laatumerkkiä hakiessa rajaus on välttämätöntä, jotta palvelu on ymmärrettävä kokonaisuus. Hakijan on pystyttävä vastaamaan yksinkertaisesti ja lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: Mitä palvelua tarjotaan? Kenelle? Miten ja Miksi?

 

Kun haetaan laatumerkkiä, laatutyökirjassa kuvataan ainoastaan sitä palvelua tai palvelukokonaisuutta, jolle laatumerkkiä haetaan. Työkirja on tallennettava dokumentti myönnetyn merkin perustana olevasta palvelusta. Se ei näin ollen voi sisältää toimintoja, jotka eivät kuulu myönnettävän merkin piiriin. Hakija voi halutessaan hakea useita laatumerkkejä.

Green Care -työkirjan täyttöohje

Laatutyökirja tallennetaan omalle tietokoneelle, jossa se täytetään, ja jonne tiedot tallennetaan. Työkirjaa päivitetään myös silloin, kun palvelun ominaisuuksiin tulee merkittäviä muutoksia. Yhdessä laatutyökirjassa kuvataan ainoastaan yhtä nimettyä palvelua tai palvelukokonaisuutta, jolle laatumerkkiä haetaan. 

 

Laatutyökirja pyritään täyttämään kuvailevalla otteella, ei siis luetteloimalla asioita. Kirjoita asiat auki täsmällisesti, lyhyesti ja ytimekkäästi. Laatutyökirjasta tulee ilmetä mm. palvelun vaiheet asiakaslähtöisiin osatavoitteisiin pääsemiseksi sekä millä perusteella tietty luontoperustainen toimintatapa on valittu, ja miten menetelmää palvelun aikana käytetään asiakkaan tavoitteisiin pääsemiseksi. Kuvaile siis erityisesti, miten ja miksi Green Care -elementit liittyvät palveluun.

 

HUOM! Green Care -työkirja on laatumerkkihakemuksen päädokumentti. Täytä työkirja huolella. Laatulautakunta käsittelee hakemuksen saadun työkirjan perusteella ja lähettää tarvittaessa täydennyspyyntöjä max. 3 kpl/hakemus.

 

 

Green Care -laatulautakunta


Lisätietoa

yhteistyössä mukana: