<b>224-2-1-RfQ_sirpa_makinen_palvelut</b>
<b>Kuva Sirpa Mäkinen</b>

Sirpa Mäkinen, työnohjaaja (STOry), kognitiivis-ratkaisukeskeinen terapeutti, kriisityöntekijä, kouluttaja (pedagoginen pätevyys), toiminnallisten ja luontolähtöisten menetelmien ohjaaja, lastensuojelu-, vanhemmuus- ja päihdetyön erityisosaaminen, yrittäjyyspedagogiikan, johtamisen ja laatutyön opintoja, elämyspedagogiikan ja Green Care korkea-asteen opinnot. Pohjakoulutus: sosiaalikasvattaja / sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus), laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö (Valvira 25105530007)

 

Soliseva tarjoaa terapia- ja työnohjauspalveluja sekä koulutuksia ja kehittämistukea eri yhteisöille.

Soliseva

Yhteyshenkilö

Sirpa Mäkinen

 

Osoite

c/o Kantamoinen osk,

Ideaparkinkatu4

37570 Lempäälä

 

Puhelin

044 293 7773

Sähköposti

sirpa@soliseva.fi

 

Kotisivu

www.soliseva.fi

 

Y-tunnus

2783565-7
Palveluntuottaja tiedot:

Sijaintimaakunta

Pirkanmaa

Kohderyhmät

Lapset Nuoret Työikäiset Vanhukset Erityisryhmät

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Eläinavusteisuus Puutarhan käyttö Maatilan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Palvelumuodot

Sosiaalinen kuntoutus Psykoterapia, lyhytterapia, neuropsykologinen kuntoutus tai neuropsykologinen valmennusEnnalta ehkäisy tai varhainen puuttuminen Kasvatus, koulutus tai valmennusPerhetukitoiminta Työhyvinvointitoiminta tai työnohjaus

yhteistyössä mukana: