<b>224-2-1-RfQ_sirpa_makinen_palvelut</b>
<b>Kuva Sirpa Mäkinen</b>

Soliseva tarjoaa terapia- ja työnohjauspalveluja sekä koulutuksia ja kehittämistukea eri yhteisöille.

 

Sirpa Mäkinen 

-työnohjaaja (STOry), kouluttaja (AmO), sosionomi YAMK

-psykoterapeuttikoulutettava (perhe- ja pariterapia)

-kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys

-ratkaisukeskeisen yksilöpsykoterapian koulutus  toiminnallisten ja luontolähtöisten menetelmien ohjaaja

 

Pitkä kokemus perhe-, vanhemmuus- ja lastensuojelutyöstä sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö (Valvira 25105530007).

 

Toiminut vuosia myös esihenkilö- ja kehittämistehtävissä eri järjestöissä. Koulutus-, valmennus- ja työnohjauskokemusta vuodesta 1997. Terapiatyötä vuodesta 2016.

Soliseva

Yhteyshenkilö

Sirpa Mäkinen

 

Osoite

c/o Kantamoinen osk,

Ideaparkinkatu4

37570 Lempäälä

 

Puhelin

044 293 7773

Sähköposti

sirpa@soliseva.fi

 

Kotisivu

www.soliseva.fi

 

Y-tunnus

2783565-7
Palveluntuottaja tiedot:

Sijaintimaakunta

Pirkanmaa

Kohderyhmät

Lapset Nuoret Työikäiset Vanhukset Erityisryhmät

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Eläinavusteisuus Puutarhan käyttö Maatilan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Palvelumuodot

Sosiaalinen kuntoutus Psykoterapia, lyhytterapia, neuropsykologinen kuntoutus tai neuropsykologinen valmennusEnnalta ehkäisy tai varhainen puuttuminen Kasvatus, koulutus tai valmennusPerhetukitoiminta Työhyvinvointitoiminta tai työnohjaus

yhteistyössä mukana: