Ahro, Katarina. Oma piha, oma yhteisö - Yhteiskehittely ja Green Care -toiminta ikääntyneen osallisuutta tukemassa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Ahro, Katarina. Oma piha, oma yhteisö - Yhteiskehittely ja Green Care -toiminta ikääntyneen osallisuutta tukemassa

Aineiston nimi: Ahro, Katarina. Oma piha, oma yhteisö - Yhteiskehittely ja Green Care -toiminta ikääntyneen osallisuutta tukemassa

Opinnäytetyön aiheena oli ikääntyneiden asukkaiden osallistaminen yhteiskehittelyn avulla oman lähiympäristön suunnitteluun helsinkiläisessä Wilhelmiinan asumispalvelukeskuksessa. Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin osana Wilhelmiinan sisäpihaprojektia. Teoreettinen viitekehys liittyi sekä yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen että Green Care -toimintaan. Menetelmänä käytettiin yhteiskehittelyä, jonka tarkoituksena oli suunnitella pihan uudistamista ja siellä tapahtuvaa toimintaa.

 

Ahro, K. 2016. Oma piha, oma yhteisö: yhteiskehittely ja Green Care -toiminta ikääntyneen osallisuutta tukemassa. Geronomi, Vanhustyön koulutusohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu.  

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2016 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Puutarhan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Metropolia ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: