VALVE - Valmennusta ja vertaisoppimista muuttuvassa toimintaympäristössä.

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » VALVE - Valmennusta ja vertaisoppimista muuttuvassa toimintaympäristössä

Hankkeen nimi
VALVE - Valmennusta ja vertaisoppimista muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen kestoaika: 1.2.-31.10.2023

 

Hankkeen vetäjä/organisaatio: TTS Työtehoseura

 

Sähköposti: anne.korhonen@tts.fi

 

Puhelinnumero: 044 714 3701

 

Linkki hankkeen nettisivuille: www.tts.fi/valve

 

TTS Työtehoseura toteuttaa Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla VALVE - hankkeen, joka tarjoaa Green Care-, luonto- ja elämysmatkailuyrittäjille sekä muille luontoa toiminnassaan hyödyntäville tai toimintaansa alalle laajentaville hyvinvointialan yrittäjille valmennusta, sparrausta ja vertaistukea.

 

Hankkeessa lisätään valmiuksia uudistaa ja kehittää yritystoimintaa selviytymään muuttuvassa toimintaympäristössä. Hanke edistää yrittäjien vertaisoppimista, verkostoitumista ja yhteistyötä sekä vertaistuen avulla eteenpäin selviämistä.

 

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueiden välinen
Keski-Suomi Pirkanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi

Hankkeen päättymisvuosi

yhteistyössä mukana: