Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Fysioterapiaa luontoavusteisesti - jäsenesittelyssä PuroFysioPuroFysio on Teresa Kinnusen tämän vuoden alussa perustama fysioterapia-alan yritys Vaasassa. Yrittäjyyskokemusta Teresalla on samalta alalta entuudestaan kuitenkin jo 10 vuoden ajalta. Teresa on valmistunut fysioterapeutiksi (amk) vuonna 2007. Oman luontovuorovaikuttamisen sekä ammatillisten koulutuksien myötä Teresa on kehittänyt kaksi omaa luontoavusteista fysioterapiamenetelmää.  


Seuraavassa Teresa kertoo lisää toiminnastaan ja Green Care -menetelmistään.  
 
Millaisia ovat PuroFysion GC-palvelut sekä käytetyt menetelmät ja kenelle ne ovat tarkoitettuja? 
1. FysioEnergetics; tanssillinen lähestyminen fysioterapiaan, muodostettu videoportaalimuotoon, jossa luonto keskeisessä roolissa visuaalisessa muodossa sekä tanssin osavaiheiden ilmentämisessä. Videoportaalia tukemaan on myös kirja, mikä jatkaa samaa luontoteemaa ja kirjassa on myös omaa luontotaidettani, mikä avaa luonnon ja kehollisuuden samankaltaisuutta spiraaliymmärryksen keinoin. Kirja ja videoportaali on tulossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  


2. FysioPuro; fysiikan harjoituttaminen sekä kehon ja mielen yhteen liittäminen luonnossa harjoittelemalla.  FysioPurosta on myös tulossa kirja ja videoportaali asiakkaan omaharjoittelun tueksi. Kirja ja videoportaali on tulossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 


Kummassakin menetelmässä asiakasryhminä ovat ennaltaehkäisytyöstä kiinnostuneet, tyhy-ryhmät tai yksilöasiakkaat, joille menetelmä soveltuu ja on perusteltua käyttää sitä. 

 

Miksi juuri GC-toimintamallit ovat valikoituneet PuroFysion käyttöön?

1. FysioPuro menetelmääni viitaten; Fysioterapiassa on mielestäni liikaa fiksoitunut laitteiden ja välineiden käyttöön sekä sidottu sisätiloihin. Luonnon monimuotoiset muodot sekä epätasainen maasto avustavat asiakasta laajentamaan elekieltään, hahmottamaan kehoaan kokonaisuutena ja tekemään fysioterapiaprosessista positiivisen ja voimaannuttavan kokemuksen. Peilaamme kehoamme luonnon moninaisiin muotoihin ja siten saamme fysioterapiasta hyvinkin moninaista ja kehon hahmotus lisääntyy. Tervehdyttävässä, happirikkaassa miljöössä oleminen, tuo fysioterapiaan lisää luonnollisuutta ja vapauttaa fysioterapian toteuttamisen pois sisätilojen kliinisyydestä. Tällä tavalla pyritään psykofyysisen hyvinvoinnin lisäämiseen sekä tekemään fysioterapiasta mahdollisimman luonnollista ja miellyttävää, välineistä vapaata sekä motivoivaa toimintaa. 
 
2. Viitaten FysioEnergetics menetelmääni, siinä luonnon symbolismin (tuuli, virta, puro, joutsen, sateenpisara jne.) ilmentämisen kautta asiakas ohjataan aerodynaamisiin liikemalleihin, joiden tavoitteena on ohjata asiakas terveellistä lihasaktivaatiojärjestystä toteuttaen kohti dekompressiota eli kehollista paineenpurkua. Luontovideon katsominen voi rauhoittaa asiakasta tekemään harjoitteita ja kokemaan luonnon kehossaan. Eli muunnutaan luonnon kaltaiseksi, pyritään elehtimään virtaavasti ja täten tämä flow-tyyppinen harjoittelu tähtää luonnolliseen liikevirtaan. Tähän lähestymistapaan päädyin täysin omakohtaisen kokemukseni kautta, kun oma kuntoutumisprosessini oli kivulias ja minun täytyi ajatella jotain positiivista, ylentävää ja kaunista, jotta sain itseni ylös ja tekemään harjoitteita. Tässä siis visualisoinnin avulla ohjataan ajatukset kevyisiin ja ylentäviin asioihin, joita luonnossa riittää, ja siten saadaan mieltä harhautettua mahdollisista epämukavuuden tiloista sekä tekemään fyysisiä harjoitteita. Menetelmä siis pyrkii vahvistamaan psykofyysisesti. 
 
Teresa kertoo palvelujensa vaikuttavuudesta seuraavaa: 
Fysioterapiassa pyritään aina vaikuttavuuteen, menetelmiä käytetään osana fysioterapiaprosessia, jolloin vaikuttavuus rakentuu monen menetelmän kautta. Mikäli menetelmiä käytettäisiin yksinomaan sellaisenaan, voidaan niiden vaikuttavuutta testata moninaisin tavoin. Esimerkkejä tästä: liikkuvuus-, lihaskunto- ja tasapainotestaus, aerobisen kunnon testaus, kehon hallinnan testit, psykofyysisen puolen testit. Ensin siis testi, sitten interventio ja uusi testaus. Menetelmieni sisällä on kaikki perus fysioterapian elementit, eli liikkuvuus- ja lihaskuntoharjoittelu, kineettisen kontrollin harjoittaminen, tasapainon harjoittaminen, aerobisen kunnon harjoittaminen. Menetelmissäni sovellan ammatillisten lisäkoulutuksen tuomaa antia ja kokonaisymmärrystä. 
 
Luontoavusteisen fysioterapian suhteen Teresalla on suunnitelmia myös tulevaisuuteen: 
Tarkoituksenani sekä toiveenani on alkaa myöhemmin kouluttamaan menetelmiäni fysioterapeuteille. Täten luontoavusteinen fysioterapia pääsisi laajempaan käyttöön ja psykofyysiselle puolelle tulisi uusia innovatiivisia välineitä. 

 


Kiitos Teresalle, PuroFysion GC-toiminnan esittelystä! Mikäli haluat osallistua juttusarjaamme, ota yhteys Tomiin: viestinta@gcfinland.fi tai puh. 050 551 7899.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: