LuoKSe –luontolähtöisiä palveluja Keski-Suomesta

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » LuoKSe –luontolähtöisiä palveluja Keski-Suomesta

Hankkeen nimi
LuoKSe –luontolähtöisiä palveluja Keski-Suomesta

Hankkeen päätoteuttaja

 Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK),  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO), Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE), Maaseudun sivistysliitto ry (MSL) ja Luonnonvarakeskus, Laukaa puutarha (Luke).

 

Yhteystiedot

Sanna Peltola

puh. 040 560 7927

JAMK, Piippukatu 2, 40100 JKL           

sanna.peltola(at)jamk.fi

 

Hankkeen kotisivu

 

HANKE ON PÄÄTTYNYT!

 

Hankkeen tuloksia:

Hankkeessa toteutettiin:

  • monikanavaista tiedottamista luontolähtöisen palvelutoiminnan eri toteutusmuodoista, Green Care-toiminnan perusedellytyksistä sekä palveluntuottamisen osaamis- ja palveluvaatimuksista.
  • erilaisia kokeiluja, joiden avulla pystyttiin testaamaan palveluideoita, kerryttämään kokemustietoa ja keräämään käyttäjäpalautetta

Julkaisu: 

Tuohimetsä, S. & Rantanen, M. 2018. Puutarhan iloa ja voimaa – Green Care puutarhassa. 

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 16/2018.

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/541779

Julkaisussa käydään läpi erilaisia puutarhaympäristöjä Green Care toimintaympäristöinä niin Luonto-Hoivan kuin LuontoVoimankin tulokulmista. Julkaisua varten vierailtiin erilaisissa puutarhaympäristöissä Keski-Suomessa. Oltin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteisöpuutarhaa Green Care -kokeiluna Äänekosken Koiviston-kylällä. Seurattiin kahden palvelutalon pihan muutosprosessia toiminnallisiksi Green Care -pihoiksi sekä haastatteltiin toimijoita, joiden tarjoama puutarha-avusteinen Green Care tuottaa hyvinvointia ihmisten arkipäivään. Vierailujen, kokeilujen ja hanketapahtumien tuloksena tähän julkaisuun on koottu esimerkkejä käyttäjälähtöisestä pihasuunnittelusta ikäihmisten palvelutaloihin, kasvatuksellinen näkökulma Green Care -toimintaan, esimerkki päivätoiminnan mahdollisuuksista, sekä kuvaukset Green Care -keskus Könkkölän ja Äijälän Talo ry:n toimintamalleista. Kokemuksia ja esimerkkejä on peilattu kirjallisuuteen.

Yhteisöllinen puutarhatoiminta kiinnostaa ihmisiä. Työllistämispalveluissa puutarha Green Care on jo muodostunut toimintamalliksi. Lisäksi palveluasumisen pihoissa on alettu nähdä luonnon hyvinvointivaikutusten ja Green Care -näkökulman hyötyjä. Toiminnallisen Green Caren tuominen erilaisille käyttäjäryhmille esimerkiksi hoitolaitoksiin ei sen sijaan ole vielä vakiinnuttanut asemaansa, vaikka puutarhan nähdään olevan sosiaalinen tila, ja sen aktiivisella ja passiivisella käyttämisellä nähdään saavutettavan elämänhallintaa ja toimintakykyä lisääviä vaikutuksia. Puutarhalähtöisen Green Caren materiaalit ovat kaikkien saavutettavissa. Tämä opas pyrkii madaltamaan näiden mahdollisuuksien kokeilua ja käyttöönottoa osaksi hyvinvoivaa arkea.

 

Peltola, S. (toim.) 2018. Tiedotusta ja toimintaa LuoKSe-hankkeessa. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 239. 

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/luontolahtoisia-palveluita-keski-suomesta--jamkjulk239/

Julkaisussa kerrotaan monikanavaisen tiedonvälityksen toteutuksesta ja käytännön kokemuksista, luontolähtöisen toiminnan osaamis- ja palveluvaatimusten kartoitusten sekä luontolähtöisen toiminnan tulevaisuustyöpajojen tuloksista. Julkaisussa on käytännön tietoa eläinavusteisen toiminnan kokeiluista (akvaario-avusteinen toiminta), eläinvierailujen toteutuksesta sekä Green Care-toiminnasta muistisairaiden arjen tukena. Julkaisun artikkeleihin on koottu tietoa kaksivuotisen tiedonvälityshankkeen eri toimintojen tuloksista, kokemuksista ja esimerkeistä.

 

LuoKSe-hankkeen loppufoorumin materiaalia:

https://msl.fi/luokse/

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Keski-Suomi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2018

yhteistyössä mukana: