Uusikylä, Tiina. Shinrin-yoku : Kirjallisuuskatsaus metsäkylvyn terveys- ja hyvinvointihyödyistä sekä hyödynnettävyydestä kuntoutuksessa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Uusikylä, Tiina. Shinrin-yoku : Kirjallisuuskatsaus metsäkylvyn terveys- ja hyvinvointihyödyistä sekä hyödynnettävyydestä kuntoutuksessa

Aineiston nimi: Uusikylä, Tiina. Shinrin-yoku : Kirjallisuuskatsaus metsäkylvyn terveys- ja hyvinvointihyödyistä sekä hyödynnettävyydestä kuntoutuksessa

Japanissa metsässä ulkoilusta käytetään ilmausta shinrin-yoku, joka käännettynä tarkoittaa metsäkylpyä. Metsäkylvyssä ihminen aistii kaikilla aisteillaan ympäröivää luontoa, ja keskittyy näihin tuntemiinsa aistimuksiin. Aisteihin ja ympäröivään luontoon keskittymisellä on todettu olevan rentouttava ja rauhoittava vaikutus. Shinrin-yoku nähdään palauttavana ja erityisesti stressiä vähentävänä metodina. Metsäkylvyn vaikuttavuudesta on tehty viime aikoina paljon tutkimuksia erityisesti Japanissa.

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli integroivan kirjallisuuskatsauksen avulla koota yhteen tutkittua tietoa metsäkylvyn vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin.

 

Uusikylä, T. 2021. Shinrin-yoku : Kirjallisuuskatsaus metsäkylvyn terveys- ja hyvinvointihyödyistä sekä hyödynnettävyydestä kuntoutuksessa. Turku AMK.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2021 vuosi

Palvelumuodot
Fysiologinen kuntoutus, Sosiaalinen kuntoutus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Turku AMK

yhteistyössä mukana: