Matikainen, J. & Vuorio S. OPAS GREEN CARE -TOIMINNAN JALKAUTTAMISEEN HOIVAKOTIYMPÄRISTÖSSÄ Sosiaalisen ja terapeuttisen pihan hyödyntäminen.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Matikainen, J. & Vuorio S. OPAS GREEN CARE -TOIMINNAN JALKAUTTAMISEEN HOIVAKOTIYMPÄRISTÖSSÄ Sosiaalisen ja terapeuttisen pihan hyödyntäminen.

Aineiston nimi: Matikainen, J. & Vuorio S. OPAS GREEN CARE -TOIMINNAN JALKAUTTAMISEEN HOIVAKOTIYMPÄRISTÖSSÄ Sosiaalisen ja terapeuttisen pihan hyödyntäminen.

Opinnäytetyön voi käydä lukemassa: 

http://www.theseus.fi/handle/10024/132789

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä sosiaalista ja terapeuttista pihaa suunnitteleville hoivakodeille sähköinen opas Green Care -toiminnan käynnistämisen, jalkauttamisen ja hyödyntämisen avuksi. Toimeksiantajana toimi Hoivafarmi-hanke, työelämäyhteistyökumppanina tehostetun palveluasumisen yksikkö Juvakoti. Opas laadittiin innostamaan hoivakoteja toimintakulttuurin muutokseen kohti asiakas- ja ihmislähtöistä hoitotyötä Green Care -menetelmien avulla. 
 
Opinnäytetyössä hyödynnettiin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä aineistojen keräämisessä erilaisten haastatteluiden sekä havainnoinnin muodossa. Toiminnallinen tuotekehitysprosessi toimi sähköiseen oppaaseen tähtäävän opinnäytetyön runkona. Oppaan sisällön koostamisessa käytettiin lisäksi monipuolisesti kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia sekä muuta kirjallisuutta. Aineistojen analysoinnissa hyödynnettiin teoriaa ja teoreettisesti perusteltua näkökulmaa, joista koostettiin oppaaseen asiakokonaisuuksittain valikoituneet teemat, olennaiset asiat ja hyödylliset käytännön vinkit. Tavoitteena oli vastata kysymyksiin mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
XAMK

yhteistyössä mukana: