LUONNONHOITO KOTOUTUMISEN TUKENA - Opas toimijoille

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » LUONNONHOITO KOTOUTUMISEN TUKENA - Opas toimijoille

Aineiston nimi: LUONNONHOITO KOTOUTUMISEN TUKENA - Opas toimijoille

Tämä opas on kannustaja ja tuki sinulle, jolle luonto ja luonnonsuojelu ovat tärkeitä. Oppaassa kerrotaan luonnonhoidon toteuttamisesta ja luonnon hyödyntä-misestä kotoutumisen tukena. Opas ohjaa ja vinkkaa eteenpäin – olipa kyseessä pidempiaikainen hanke tai pienempi, kertaluonteinen tapahtuma.

 

Opas sopii monille tahoille ja erilaisiin tilanteisiin. Maahanmuuttajien kanssa työskenteleville, jotka etsivät uusia menetelmiä kotoutumisen tueksi, miele-kästä tekemistä asiakkaille sekä luontevia tilaisuuksia vuorovaikutukseen suomen kielellä. Luonnonsuojelu-, kylä- ja asukasyhdistyksille, jotka kaipaavat tietoa luonnonhoidosta sekä aktiivisia osallistujia. Tieto- ja vinkkipankiksi hankkeille, joissa teemoina ovat esimerkiksi luonto, kotoutuminen, monikulttuurisuus, työllistyminen ja hyvinvointi. Neuvoja ja ideoita luon-toperustaiseen toimintaan voivat löytää myös erilaiset kansalaisjärjestöt, seurakunnat, luontoretkien järjes-täjät, työpajat sekä oppilaitokset.

 

Julkaisu on saatavilla osoitteessa: sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu

Materiaalityyppi
Opas

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hanke

yhteistyössä mukana: