Elina Vehmasto, tutkija, Luonnonvarakeskus

Blogin kirjoittaja Elina Vehmasto työskentelee HyvinVoi-hankkeessa. Yhteystiedot elina.vehmasto@luke.fi

 

 

HyvinVoi-koordinaation vuodelle 2020 suunnittelema ennakointityöpajasarja käynnistyi Rovaniemellä 11.3. Pajan aiheena oli Luontoperustaisten palveluiden tulevaisuus haastavan työmarkkina-aseman asiakkaille. Työpaja oli suunnattu hanketoimijoille, kehittäjäorganisaatioille ja yrittäjille, joita aihepiiri kiinnosti. Paikalle Rovaniemen Pilke-taloon kokoontui 27 aktiivista osallistujaa eri puolilta pohjoista Suomea. Työpaja käynnistyi osallistujien esittäytymisillä luontokorttien avulla.

 

Työpajan tavoitteena oli 1) verkottaa ko. asiakasryhmän palvelujen kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita, ja edistää laajaa alan kehittämisyhteistyötä; 2) luoda pohjaa luontoperustaisten sotehy-palveluiden tulevaisuuden mahdollisuuksien valtakunnalliselle kehittämiselle; sekä 3) yhteiskehitellä ideoita koskien mahdollisia tulevaisuuden luontoperustaisia palveluita.

 

Paja toteutettiin yhteistyössä Vates-säätiön ja hankkeiden KUPO - Kulttuurit yhteisellä polulla – Luonto ja osallisuus hyvinvoinnin vahvistajina sekä LUONNOLLISESTI -valmennusmalli – Tuo Green Care menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta kanssa.

 

Alustukset

 

Alustuspuheenvuoron  Luontolähtöinen valmennus työpajoilla nyt ja tulevaisuudessa? piti Outi Hedemäki, Lapin työpajaverkoston ALU-koordinaattori, Meriva sr. Outin vetävä ja ajatuksia pöyhivä esitys oli osuvasti ryyditetty Kamala luonto -sarjakuvilla, kuten esimerkissä alla. (http://kamalaluonto.fi/tekijat/) Yksi tärkeä viesti oli, että kaikille luonto ei ole houkutteleva paikka, vaan se voi herättää pelkoja ja epämukavuutta monella eri tavoin. Toinen keskeinen viesti oli, että työpajat eivät ole vain yksittäisiä luontotyöpajoja, vaan toiminta on suunnitelmallista luonnon elementtien hyödyntämistä asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi prosessinomaisesti. Outin koko esitys on saatavilla myös podcastina: ESITYKSEN ÄÄNITE

 

 

 

Toisessa alustuksessa Luontoperustaisuuden mahdollisuudet haastavan työmarkkina-aseman asiakkaille? Tuija Keihtä, johtava työllisyysasiantuntija, Lapin liitto, johdatti hienolla tavalla kuulijajoukon aluekehitystyön lintuperspektiiviin sosiaalisesti kestävän talouden (Social economy) -käsitteen kautta. Sosiaalisesti kestävän talouden kehittämisen lähtökohtana ovat alueen erityisolosuhteiden huomioiminen ja alueellisiin haasteisiin vastaaminen, sekä alueellisen arvot. Kaupunkien ja kuntien lisäksi sosiaalisesti kestävän aluetalouden keskeisiä toimijoita ovat paikallisyhteisöt ja yrittäjät. Tuijan näköaloja avartava esitys on saatavilla myös podcastina: ESITYKSEN ÄÄNITE

 

 

 

 

Työpajan sisältö ja kulku

 

Työpajan ensimmäisessä vaiheessa pohdittiin yksin ja pienryhmissä kysymyksiä: Millainen on luonto, luontoperustainen työ sekä luontoperustaiset sotehy-palvelut vuonna 2040? Tämän jälkeen pohdittiin Millaisia ovat luontoperustaiset palvelut omalle asiakasryhmälle vuonna 2040?

Työskentely kaikissa neljässä pienryhmässä oli keskittynyttä ja aktiivista. Tuloksena saatiin monipuolista pohdintaa ryhmien koostamana. Keskeisimmät ideat esitettiin muille ryhmille suullisesti. Työpajassa tuotetun materiaalin jatkotyöstö tapahtuu hankkeen toimesta, kun koko ennakointityöpajasarja eri asiakasryhmiä koskien saadaan valmiiksi. Tulosten käytöstä tähän tarkoitukseen pyydetiin kaikilta osallistujilta kirjallinen suostumus.

Lounaan jälkeen lähdettiin pienryhmissä työstämään ACTVOD-tulevaisuusverstastyyppisesti ryhmän valitsemaa asiaa tai palveluja. ACTVOD kirjaimet tulevat sanoista Actors (toimijat / kuka), Customers (asiakkaat / kenelle), Tranformation process (muutosprosessi / miten), Values (arvot / miksi), Obstacles (haasteet) ja Drivers (edistävät tekijät). Iltapäivän aikana ryhmät tuottivat tällä tekniikalla seuraavat kokonaisuudet: Luontovalmennuksen brändäys ja tuotteistaminen; SoTe:n työntekijöiden koulutus ja sitouttaminen; Vaikutusten todentaminen; sekä Avoin luonto Alias -alusta. Myös nämä tuotokset ovat arvokasta käyttömateriaalia ennakointityöpajasarjan jälkeisessä jatkotyöstössä.

 

Suunnitellut maakuntien ennakointityöpajat siirtyvät verkkoon

 

Koronatilanteen vuoksi HyvinVoi-koordinaatiohanke siirtää ennakointityöpajat jatkossa verkon välityksellä tapahtuvaksi. Työpajojen aikatauluttaminen syksylle on käynnissä, samoin käytettävän verkkotyökalun vertailut ja kokeilut. Tiedotamme viimeistään toukokuussa milloin ja miten  työpajat toteutetaan. Todennäköisesti osa työpajoista toteutuu vasta alkukeväällä 2021. Alla on mainittu asiakasryhmät, joita koskien on tarkoitus vielä hankkeen aikana järjestää omat verkkopajat.

  • Mielenterveys- ja päihdekuntoutus
  • Kehitysvammaisten päivätoiminta
  • Ikäihmisten virkistys-, aktivointi- ja päivätoimintapalvelut
  • Lasten, nuorten ja perheiden liikunta- ja harrastuspalvelut
  • Varhaisen tuen palvelut, lastensuojelu, nuorten syrjäytymisen ehkäisy
  • Työikäisten virkistys- ja liikuntapalvelut
  • Työhyvinvointi- ja työuupumus

 

Koronan aiheuttama poikkeustila on tehnyt luonnossa tapahtuvasta toiminnasta monille meistä elintärkeän ”henkireiän”. Viime viikkoina olen onnekkaana saanut uurastaa ”Puolen hehtaarin terapiametsässäni” hikipinnassa ja hymyhuulilla.

Toivottavasti kaikki, jotka saavat voimaa luonnosta, pääsevät jossakin muodossa voimaantumaan luontoavusteisesti – tänä erikoisena keväänä 2020 – jonka tapahtumia olisi ollut vaikeaa ennakoida missään ennakointipajassa!


yhteistyössä mukana: