MAISA Maiseman arvo -maaseudun ekosysteemipalveluiden pilotti

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » MAISA Maiseman arvo -maaseudun ekosysteemipalveluiden pilotti

Hankkeen nimi
MAISA Maiseman arvo -maaseudun ekosysteemipalveluiden pilotti

Hankkeen päätoteuttaja:

Lahden ammattikorkeakoulu

 

Hankkeen muu toimijat:

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus r, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, MKN maisemapalvelut sekä MKN yrityspalvelu.

 

Yhteystiedot:

Niina Ihalainen, niina.ihalainen@lamk.fi, 044 708 0083.

 

Hankkeen kotisivut:

Lamk sekä Maa- ja kotitalousnaiset.

Kuva Maisa hanke

MAISA-hanke

• kartoittaa maiseman arvojen hyödyntämisen nykytilan pilottialueilla ja tekee yhteenvedon pilottialueiden tärkeimmistä maiseman arvoista ja mahdollisuuksista,

• kokoaa hanketoimijat ja käynnistää yhteiskehittämisen, jonka tavoitteena on luoda yhdessä yrittäjien, maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa alustavat uudet maisemapalvelukonseptit ja kehittämissuunnitelmat maisema-alueille,

• testaa alustavia maisemapalvelukonsepteja ja arvioi niiden hyvinvointivaikutuksia,

• jatkokehittää testattuja maisemapalvelukonsepteja ja infrastruktuuria maanomistajien kanssa ja

• kuvaa maisemapalveluiden kehittämiseen liittyvän toimintamallin ja levittää sen valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

 

MAISA-hankkeen pilottialueita ovat Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemat Valkeakoskella, Lehijärven kulttuurimaisemat Hattulassa sekä Hollolan Salpakankaan läheinen maaseutu ja Hämeenkosken alue. Pilottialueiden valinnassa on painotettu alueiden kulttuurihistoriallista monipuolisuutta, arvokkaan maisema-alueen statusta sekä olemassa olevaa yritystoimintaa.

 

Hanketta rahoittaa MMM maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2018-31.12.2020.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueiden välinen
Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Ministeriö

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2020

yhteistyössä mukana: