Homan-Helenius, P. & Yli-Viikari, A. (toim.). Luonnosta avaimet lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Homan-Helenius, P. & Yli-Viikari, A. Luonnosta avaimet lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen.

Aineiston nimi: Homan-Helenius, P. & Yli-Viikari, A. (toim.). Luonnosta avaimet lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen.

Julkaisun on tuottanut Forssan seudun Green Care -klusterihanke, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja LounaPlussa ry:n rahoittama kehittämishanke. Hankkeessa kehitettiin lapsille ja nuorille suunnattua luontolähtöistä toimintaa Forssan seudulla yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välisenä yhteistyönä teemallisten työpajojen, yrityskohtaisten kartoituskäyntien, erilaisten tapahtumien ja selvitysten avulla. Hankkeessa laadittiin yritysten sähköinen palvelutarjotin, johon voi käydä tutustumassa osoitteessa:www.hamk.fi/gc-klusteri

Linkki raporttiin. 

Materiaalityyppi
Raportit

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot
Kasvatus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Puutarhan käyttö Maatilan käyttö

Julkaisupaikka
Hämeen ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: