Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Green Care -käsite tukee palvelumuotoilua ja lisää toiminnan vaikuttavuutta – jäsenesittelyssä Luontohyvinvointikeskus Tyynelä 

Sotkamossa sijaitsevan Ristinkantajat ry:n Luontohyvinvointikeskus Tyynelän ohjaajina toimivat Heidi Kotilainen ja Maija Lipponen kertovat, että yhdistys sai alkunsa halusta tehdä hyvää läheisille. Green Care -palvelujen tuottaminen sai alkusysäyksen toiminnassa mukana olleiden ammatillisesta osaamisesta ja harrastuneisuudesta luonto- ja eläinavusteisiin menetelmiin.

 

Nuoruuden ammatilliset haaveet ovat vieneet meitä kohti luonto- ja eläinavusteisen menetelmien käyttöä. Lisäksi oma innostus on vain vahvistunut nähtyämme koetut vaikutukset asiakkaisiin, Heidi ja Maija kertovat.

 

Heidi Kotilaisen erityisosaamista on sosiaalipedagoginen hevostoiminta, sosiokulttuurinen innostaminen, yksilön ja ryhmien ohjaaminen, mindfulness, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö ja leirityö. Heidi on koulutukseltaan sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja, sosionomi YAMK -opiskelija, luonto-ohjaaja (hevospainotteinen), rekisteröity sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja ja HeLMi®- ohjaaja (hevosavusteinen mindfulness). Lisäksi Heidi on täydentänyt osaamistaan mm. Green Care -perusteet, Terveysmetsäopas, NUISKU, Ellu eläintaito, hygieniapassi ja ensiapu 1 opinnoilla.

 

Maija Lipposen erityisosaaminen liittyy Green Care -tutkimukseen, hankkeisiin ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kehittämiseen. Maija on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja matemaattisten aineiden opettaja, tutkija ja rekisteröity sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja. Maija on täydentänyt Green Care -osaamistaan 40 op:en Green Care -korkeakouluopinnoilla sekä Terveysmetsäopas ja ensiapu 1 opinnoilla.

 

Hyvinvointia luonnon, eläinten, käsillä tekemisen ja maaseutuympäristön avulla

Ristinkantajat ry on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hyvinvointia luonnon, eläinten, käsillä tekemisen ja maaseutuympäristön avulla. Yhdistys perustettiin vuonna 2010 ajatuksena hyödyntää vapaaehtoisten omaa osaamista syrjäytymistä ehkäisevässä työssä. Toiminta on laajentunut vuosien mittaan. Luontohyvinvointikeskus Tyynelän Green Care -palvelut ovat olleet osa yhdistyksen toimintaa kohta 10 vuoden ajan. 

 

Heti toiminnan alussa oli selvää, ettei kovin monella ole mahdollisuutta saada maksusitoumusta Green Care -toimintaan ja harvalla tukea tarvitsevalla on mahdollisuutta kustantaa osallistumisensa itse. Näin moni ohjattua toimintaa tarvitseva jäi maksullisten, räätälöityjen palveluiden ulkopuolelle. Tämän takia ammatillisten palveluiden lisäksi yhdistyksen yleishyödyllinen toiminta toteutetaan samasta sosiaalipedagogisesta orientaatiosta käsin, jotta mahdollisimman moni saisi tarvitsemaansa tukea. Tällaisen toiminnan toteuttaminen mahdollistuu varainkeruun sekä erilaisten avustusten turvin, Heidi ja Maija kuvaavat yhdistyksen toimintaperiaatteita.

 

 

Green Care -käsite ja LuontoHoiva-laatumerkki selkeyttävät ja tukevat toimintaa

Ristinkantajat ry:n toiminnan lähtökohta oli jo perustamisvaiheessa halu hyödyntää luontoa ja eläimiä. Vasta myöhemmin vuonna 2011 löysimme toiminnalle yläkäsitteen Green Care. Tämän jälkeen palvelut lähtivätkin kehittymään toimijoiden oman ammattitaidon, harrastuneisuuden ja suomalaisen Green Care -käsitteistön avulla, Heidi ja Maija kertovat.

 

Luontohyvinvointikeskus Tyynelän palvelukokonaisuudella Luontohyvinvointikeskus Tyynelän luonto- ja eläinavusteiset tukipalvelut on myös LuontoHoivan laatumerkki, jonka alle kuuluvat seuraavat palvelut:

  • Tallitoiminta yksilökäynteinä (tukitoimi), menetelmänä sosiaalipedagoginen hevostoiminta
  • Tallitoiminta pienryhmässä (tukitoimi), menetelmänä sosiaalipedagoginen hevostoiminta
  • Luonto- ja eläinavusteinen ryhmätoiminta 

 

Asiakaskohtaisia tavoitteita ja havaintojen sanoittamista

Palveluiden kohderyhmään kuuluvat mm. lapset, nuoret, aikuiset, kehitysvammaiset, lastensuojelun asiakkaat, kuntoutusarvioinnin asiakkaat (Kainuun sote) ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat. 

 

Asiakaskohtaisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi itseluottamuksen paraneminen tai stressin laskeminen. Näitä tavoitteita ohjaaja voi tukea valitsemalla sopivan toiminnon, eläinyksilön ja tehtävät, joissa asiakas voi onnistua. Toiminta voi olla myös joko aktivoivaa tai rauhoittavaa ja ohjaajan tehtävänä on sanoittaa havaintojaan asiakkaalle, Heidi ja Maija havainnollistavat tavoitteiden, toimintojen ja ohjauksen välistä suhdetta.

 

Saatu palaute nostaa esille menetelmien vaikuttavuutta

Luontohyvinvointikeskus Tyynelän eläin- ja luontoavusteiset palvelut ovat saaneet hyvää palautetta. Esimerkiksi erään asiakkaan kohdalla lastenkodin ohjaaja on huomannut alakouluikäisen tallikäyntien kohentaneen lapsen itseluottamusta, lisänneen lapsen iloisuutta sekä helpottaneen lapsen ja lastenkodin ohjaajan välistä vuorovaikutusta. Lisäksi tallitoiminnassa ohjeiden noudattamisen harjoittelu on näkynyt myös koulussa ohjeiden parempana noudattamisena.

 

Muita palautteita on ollut mm. perheen palaute yläkouluikäisen nuoren tallikäynneistä: ”mikään muu ei ole auttanut!” ja toisen perheen palaute alakoululaisen tallikäynneistä: ”tallikäynnit vaikuttavat niin, että perjantaina tallilla olo saa rauhallisen tunnelman kotiin viikonlopuksi”. Aikuisen tallikäynnit oli huomannut myös työkaveri: ”illaksi sovittu tallikäynti näkyy työpaikalla rentoutena jo päivän aikana”.

 

Green Care -menetelmillä voidaan tukea myös ryhmäytymistä ja yhteistyötaitoja.

 

Esimerkiksi kerran saimme palautetta alakouluikäisten poikien valmentajalta. Pojat kokoontuivat pienryhmässä 1,5h kerrallaan viisi kertaa. Pojilla oli yhdistävänä tekijänä yhteinen joukkueharrastus. Toimintakertojen jälkeen joukkueen valmentajalta tuli palautetta, että pojat ovat alkaneet syöttää pelissä toisilleen, Heidi ja Maija nostavat esille Green Care -toiminnan mahdollisuuksia.

 

Tunnista oma vahvuutesi ja verkostoidu

Pitkään alalla toimineena Heidi ja Maija korostavat oman pohjakoulutuksen ja verkostoitumisen tärkeyttä.

 

Vahvalla pohjakoulutuksella ja verkostoitumalla voit päästä hyvin eteenpäin omalla alueellasi. Kannattaa olla aktiivinen ja etsiä erilaisia yhteistyötahoja ja kumppaneita sekä kouluttautua alan koulutuksissa oman mielenkiinnon mukaan. Lisäksi kannattaa kertoa ajatuksistaan missä vain keksii, sillä hyviä kontakteja löytyy yllättävistä paikoista! 

 

Luontohyvinvointikeskus Tyynelä on myös aktiivinen hanketoimija. He ovat olleet mukana mm. Maalla on mukavaa -pienryhmätoiminta lapsille, Läsnäolontaitoja luonnosta -ryhmätoiminta aikuisille ja Versojen kantajat -tukiparitoiminta hankkeissa sekä luomassa Luontoseteli -toimintamallia nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi Sotkamon kunnan ja Sotkamon seurakunnan kanssa.

 

Lopuksi Heidi ja Maija haluavatkin nostaa esille verkostoitumisen tärkeyttä alan tunnettuuden edistämiseksi ja palvelujen kysynnän ja saatavuuden lisäämiseksi. 

 

Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa verkostoissa, mm. Kainuun Green Care -verkostossa olemme asiantuntijana ideoimassa, millaista Green Care -toimintaa tarvitaan, millaista koulutusta tarvitaan tai mihin ja miten johonkin olemassa olevaan toimintaan voitaisiin tuoda osaksi Green Care -menetelmiä. Tämä on toimintamme yksi tärkeimpiä asioita, sillä hankkeiden ja verkostojen avulla olemme saaneet toimintaan laajuutta, tunnettavuutta ja saaneet kehittää omanlaista alueen tarpeisiin vastaavaa toimintaa.

 

 


Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme, ota yhteyttä Maaritiin: maarit.aho@gcfinland.fi tai 050-5361199.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: