Lundén, Johanna. Hännänheilahduksia - Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Lundén, Johanna. Hännänheilahduksia - Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa

Aineiston nimi: Lundén, Johanna. Hännänheilahduksia - Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa

Kehittämistyön tarkoituksena oli seurata ja dokumentoida Turun kaupungin vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä toteutettavaa koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojektia helmikuusta syyskuuhun 2012. Projekti tukee Green care ideologian leviämistä Suomeen. Keskeisin kehittämistyöni tavoite on koira-avusteisen työskentelyn ja sen hyödyntämisen tunnetuksi tekeminen.

 

Lundén, J. 2012. Hännänheilahduksia. Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Tutun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa. Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosiaalipalvelutyö, Turun AMK. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2012 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Turun ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: