Välimaa, Leena: Eläinavusteista työskentelyä hyvinvointipalveluihin.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Välimaa, Leena. Eläinavusteista työskentelyä hyvinvointipalveluihin.

Aineiston nimi: Välimaa, Leena: Eläinavusteista työskentelyä hyvinvointipalveluihin.

Artikkelissa kerrotaan kokemuksista, joita Luontoa elämään! – Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla –hankkeessa on saatu eläinavusteisesta työskentelystä työikäisten nuorten ja aikuisten sosiaalisessa kuntoutuksessa. 

 

Linkki artikkeliin. 

Materiaalityyppi
Lehtiartikkelit

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Lumen - LAMK verkkolehti

yhteistyössä mukana: