Hanke-esittelyt

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet

Haluatko tietosi hankerekisteriimme, täytä HANKElOMAKE

Selaa hankkeita

Hakusana
Hankkeen toiminta-alue    
   
   
   
Hankkeen maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Hankkeen sisältö    
   
   
   
   
Hankkeen rahoittaja    
   
   
   
   
   
   
   
   
Aloittamisvuosi
2011 - 2024
Päättymisvuosi
2016 - 2026
Löytyi: 94 kpl
AURA-Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen
Luken ja Vaasan yliopiston hankkeessa kehitetään palvelukonsepteja luonnonvaraperustaiselle yrittäjyydelle, huomioiden alueen erityispiirteet niin yrittäjyydessä kuin palvelujen ostajien tarpeissa. Hanke on päättynyt.
BlueSata – Vesistöistä palveluliiketoimintaa Satakuntaan.
Satakunnan ammattikorkeakoulun BlueSata-hanke kehittää hyvinvointipalveluja Satakunnassa. Hanke on päättynyt.Sivulla hankkeen tuloksia.
Bullerobong Oy Ab: Vihreää voimaa - hyvinvointia ja kestävää liiketoimintaa luonnosta
Hankeen tavoitteena on parantaa kolmen elämys-, aktiviteetti- ja matkailupalveluita tarjoavan yrityksen toimintaedellytyksiä tuotteistamalla uusia hyvinvointipalveluita sekä synnyttämällä uudenlaista kestävää liiketoimintaa. Hanke on päättynyt.
Circus Maximus
Hankkeessa yhdistetään syrjäytymisuhan alla olevien nuorten yksilöllinen tuki ryhmätoimintaan. Hanke on päättynyt!
Eläin on –hankkeessa kehitetään eläi­na­vus­teis­ta toimintaa har­joit­ta­vien yritysten työs­ken­te­lyä
Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.10.2023. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Laurea-ammattikorkeakoulu.
Eläin- ja luontoavusteinen valmennus ELLU
Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön hankkeessa käynnistetään kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien Green Care –ryhmätoimintaa Ylä-Savossa ja testataan erilaisia Green Care -menetelmiä.
eNature Kainuu – esteetön luontomatkailu -Hanke
Hankkeen kesto: 01.09.2021 - 31.12.2023
ESIKOTO - Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla
Oulun Diakonissalaitoksen hankkeen tavoitteena on tuottaa ja kehittää turvapaikanhakijoille osallisuutta vahvistavaa ja aktivoivaa toimintaa tiiviissä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hanke on päättynyt. Sivulla tuloksia.
Forssan seudun Green Care -klusterihanke
Hämeen ammattikorkeakoulun ja Luonnovarakeskuksen hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten luontolähtöiseen toimintaan keskittyvän Green Care -klusterin perustaminen ja sen toiminnan käynnistäminen. Hanke on päättynyt. Sivulla tuloksia.
Go Green & Care
Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
Green Care - Green Karelia
ProAgria Pohjois-Karjalan hankkeen keskeinen tavoite on tehdä Green Care pohjaista liiketoimintaa tunnetuksi alueen yksityisille sekä julkisille hyvinvointipalveluntuottajille ja – maksajatahoille. Hanke on päättynyt. Sivulla tuloksia.
Green Care -hoiva
Hankkeen tavoitteena on löytää maaseudulle kumppanuusmallin avulla uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -ympäristöjä Green Care -hoivapalveluiden tuottamiseen.
Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa
Satakunnan AMKn hankkeen tarkoituksena on aktivoida yrittäjiä hyödyntämään Green Care –toimintatapoja liiketoimintansa kehittämisessä. Hankkeessa levitettään tietoa infojen ja tilaisuuksien avulla. Hanke on päättynyt! Sivulla tuloksia.
Green Care –yrittämisen kehittämistarpeet Lapissa
Hankkeessa etsitään Lapin alueen Green Care -toimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja kehittämisen mahdollistavia tekijöitä sekä aktivoidaan kiinnostuneita mukaan Green Care -kehitystyöhön. Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
Green Care for the health and welfare of animals and humans – development of a Nordic network
Helsingin yliopiston verkostoitumishankkeen (2016-2017) avulla pyritään lisäämän pohjoismaisten Green Care -tutkijoiden yhteistyön. Hanke on päättynyt.
Green Care Kuhmo
Hanke on päättynyt 31.1.2018.
Green Care Savo -yritysryhmähanke
Yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä Green Care –palvelujen tunnettuutta Pohjois-Savon alueella.
Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla!
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hankkeen tavoitteena on edistää Green Care -toimintaa ja toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla. Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
GreenCareLab -Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus
Työtehoseuran hankkeessa kehitetään ja testataan GreenCareLab-toimintamallia, johon sovelletaan avointa Living Lab – toimintaa. Hanke on päättynyt.
Henki ja elämä - luonto toipumisen lähteenä
Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia Green Care- toimintaan liittyviä toimintatapoja yhdessä yhdistysten ja sosiaalista kuntoutusta tarjoavien yritysten kanssa. Hankkeessa kohderyhmään kuuluvat nostetaan toiminnan keskiöön niin, että h
Hevosalan uudet liiketoimintamahdollisuudet Green Caren ja hyvinvoinnin kautta: Green Care -heppahanke
Sekä ihmisten että hevosten hyvinvointiin keskittyvässä hankkeessa ”Hevosalan uudet liiketoimintamahdollisuudet Green Caren ja hyvinvoinnin kautta" - eli tutummin Green Care heppahankkeessa - kehitetään hevosalalle uusia hyvinvointilähtöisiä ha
Hevosen kanssa uusille poluille
Hankkeessa mukana olevat yrittäjät lisä- ja täydennyskouluttavat itseään ja kehittävät lappilaisia hevosavusteisia palveluita monipuolistaakseen nykyistä palvelutarjontaa.
Hoivaa ja voimaa Etelä-Pohjanmaan luonnosta
Yritysryhmähankkeen ensisijaisena tavoitteena on yrittäjien välisen yhteistyöverkoston syventäminen ja yritysten tunnetuksi tekeminen sekä yhteisen eteläpohjalaisen Green Care –tarinan luominen. Hankkeella pyritään lisäämään tarvittavaa osa
Hoivafarmi
Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
Hyvinvointia ja makuja Pirkanmaan metsistä
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023–31.12.2024. Suomen metsäkeskus
Hyvinvointia luonnosta – Well-being from Nature
Hankkeen kesto: 1.1.2020-31.3.2023
Hyvinvointia maatilalta-Ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa
GeroCenterin hankkeessa kehitetään maatiloilla toteutettavaa ikääntyvien päivätoimintamallia. Päivätoimintaa tullaan testaamaan kolmella keskisuomalaisella maatilalla. Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
IkiOma ArkiLuonto - luonto, lähiajattelu ja yhteisöt ikääntyvien hyvinvoinnin tukena
IkiOma ArkiLuonto - luonto, lähiajattelu ja yhteisöt ikääntyvien hyvinvoinnin tukena on tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on tuottaa monipuolista ja vaikuttavaa viestintää luontosuhteen merkityksestä ikääntyvien hyvinvointiin.
JAMI Green Care
Järviseudun ammatti-instituutin esiselvityshankkeessa parannetaan ja tehdään tunnetuksi Green Care -toimintaa Aisaparin alueella Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua, Kauhava. Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
Kantri & Co. - Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille
Kainuun ammattiopiston yhteistyö-, valmennus- ja koulutushankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan, hoitoalan sekä elintarvike- ja elintarvikkeiden jatkojalostusalan yrittäjät, yrittäjiksi aikovat ja opiskelijat
Kantri-Sampo - Luonnosta ja elintarvikealalta hyvinvointia ja palveluita Kainuuseen
Kantri-Sampo -hanke tarjoaa Kainuulaisille maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan, hoitoalan sekä elintarvike- ja elintarvikkeiden jatkojalostusalan yrittäjille, yrittäjiksi aikoville ja luonnonvara-alan opiskelijoille valmennuksia, lyhytkoulutuksia, t
KantriKestävä
Hankkeen tavoitteena on tukea ruokaketjuun ja luontoon liittyvää liiketoimintaa tukemalla yrittäjää uuden liiketoiminnan synnyssä, kasvussa ja kehityksessä. Tavoitteessa yhdistyy eettisyys, kestävyys ja yhteistyö, jota tehdään yli toimialarajoj
Karvakorvat työkaverina – Eläinavusteiset yritykset kehittävät porukassa
Hanke on eläinavusteista toimintaa harjoittavien yritysten yritysryhmähanke, jonka päätavoitteita ovat, että mukana olevat yritykset verkostoituvat alan yritysten ja sidosryhmien kanssa
KASKU- Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta
Oulun AMKn hankkeessa hyödynnetään SUGOR-esiselvityksessä kerättyä ajantasaista tietoa alueen mikroyritysten kehittämistarpeista yrittäjien ja eri asiantuntijoiden näkökulmasta. Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
KASVUUN - Kestävää kasvua maaseudulle
TTS Työtehoseura, 1.1.2024-31.12.2025
Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa
Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä ja kokeilemalla yhdessä arjen toiminnan sisältöjä.
Kestokulttuuria kohti kylillä ja keskustoissa. KEKO-hanke.
Kesto:1.5.2021-30.4.2024. Green Care - keskus Könkkölä ry. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.
Kokonaisvaltaisen esteettömän luontomatkailun askelmerkit Kainuussa
Kesto: 1.6.2021-31.8.2023.
KUJELMA Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke
KUJELMA on Euroopan sosiaalirahaston ja Suomussalmen kunnan rahoittama hanke, Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toiminta sijoittuu työpalvelukeskus Miiluun. Hanke on päättynyt. Sivulla tuloksia.
Laatua luonnosta - LuoLa
LuoLa - Luonnosta laatua – hankkeessa on mukana kuusi luontolähtöisiä palveluita tarjoavaa tai niiden tarjoamista suunnittelevaa yritystä. Hankkeessa yrittäjät ja yrityksien henkilökunta kouluttautuvat syventääkseen Green Care – ja muuta amma
LUKA Luonto kaikille -hanke
Hankkeen tavoitteena on kehittää Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä auttaa alueella toimivia yrityksiä tuotteistamaan ja markkinoimaan esteettömiä ja saavutettavia luontomatkailukohteita.
Luo Hyvää! -yritysryhmähanke
Itä-Uudenmaan luonto- ja eläinavusteiset hyvinvointiyrittäjät. Hanke on päättynyt.
LuoKSe –luontolähtöisiä palveluja Keski-Suomesta
Uusien palvelu-innovaatioiden tukeminen tiedottamalla GC -toiminnasta ja tunnistamalla palvelumahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on vuorovaikutteisen viestinnän rakentaminen. Hanke on päättynyt. Sivulla tuloksia.
LuoNa: Luonnollista tukea elämään - Naturligt stöd för livet
Hankkeessa välitetään tietoa ja osaamista sekä kehitetään luontoavusteisia palvelumalleja erilaisissa ympäristöissä.
LUONNOLLISESTI -valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta
Hanke - lisää Green Care -tietoa ja verkostoja - kehittää, pilotoi ja muotoilee LUONNOLLISESTI -valmennusmallin sosiaalisen kuntoutuksen toimijoille - ottaa käyttöön Green Care -toimintamallit yksilö- ja ryhmämuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen
Luonnollisesti töissä
Hankkeen päätavoitteina ovat sosiaalisen työllistämisen ja osallisuuden edistäminen luontoon tukeutuvia Green Care -menetelmiä hyödyntäen sekä Green Care -oppimiskeskuksen/luontopajan perustaminen. Hanke on päättynyt.. Sivulla hankkeen tuloksia
Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten vientivalmiuksia valmistamalla menekinedistämisaineistoa, kehittämällä viestintää ja kytkemällä luonnontuotteet matkailun kehittämiseen. Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
Luonnosta liiketoimintaa ja työhyvinvointia
Luonnosta liiketoimintaa ja työhyvinvointia -hankkeen päätavoitteena on auttaa koronasta kärsineitä varsinaissuomalaisia yrityksiä, selviytymään Covid-19 pandemian luomista haasteista, löytämällä uusia liiketoiminnan muotoja ja kehittämällä
Luonto lisää liikettä
Hankkeen päätavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä luonnossa liikkumista. Hanke on päättynyt! Sivulla hankkeen tuloksia.
Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) hankkeessa edistää Green Care -liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä Kainuussa. Hanke päättyi 30.6.2019. Sivulla tuloksia.
Luontoa elämään -hanke
Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen
Lapin AMKn hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten, etenkin miesten sosiaalista.
Luontoa toimintaan yli rajojen
Hanke on kansainvälinen rinnakkaishanke Luontoa toimintaan –hankkeelle, jossa kehitetään luontoon tukeutuvaa kuntoutusta ja nuorten työpajatoimintaa yhteistyössä Metsähallituksen ja muiden luontoympäristöistä vastaavien tahojen kanssa.
Luontoaskel hyvinvointiin
Hankkeessa yhdistetään terveyttä edistävä ravitsemus, liikunta, luontokontaktit ja kiertotalous varhaiskasvatuksessa. Hanke on päättynyt!
Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena
Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla
Hanke pilotoi Green Care Pirkanmaan aluejaoston ja kuntien yhteistyönä Luontohoiva-tukiprosessia perheille, joilla on taloudellisia ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä.
Luontolähtöinen työhyvinvointi
Luontolähtöinen työhyvinvointi -hankkeen tavoitteena on luoda tutkittuun tietoon perustuvia, työhyvinvointia edistäviä luontolähtöisiä toimintatapoja työssä jaksamisen ja tuottavuuden edistämiseksi.
LuontoMieli - Mielenterveyttä ja hyvinvointia luonnosta
Hankkeen kesto: 19.12.2022 - 31.12.2024
Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen (LuPeOs)
Hankkeen toimenpiteinä lisätään opettajien ja työelämän osaamista luontoperustaisten toimintamallien kehittämiseksi, syvennytään osaamisen soveltamiseen yhteisten Green Care –pilottien avulla, kehitetään Green Care –sisältöjä perustutki
LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care -verkostosta virtaa luontopalveluihin
LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care -verkostosta virtaa luontopalveluihin -aktivointihanke pyrkii lisäämään keskisuomalaisten luontoperustaisia palveluita tarjoavien ja niistä kiinnostuneiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja
Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään -hanke
Hankkeen päämäärä on lisätä luonnon hyödyntämätöntä potentiaalia maahanmuuttajataustaisten osalta, koska sitä ei ole hyödynnetty tarpeeksi yhteiskunnallisella tasolla eikä kotouttamistyön tukena. Hankkeessa muotoillaan maahanmuuttajatausta
Luontovoimaa Pieksämäki!
Diakonia-ammattikorkeakoulun ym. hankkeen tavoitteena on lisätä Green Care -toiminnan tunnettavuutta, siihen liittyvää osaamista sekä pilotoida ja käynnistää uutta Green Caren alle sijottuvaa luontovoima-toimintaa. Hanke on päättynyt!
Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana
Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksen hankkeessa tarkastellaan luontoympäristön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja niiden hyödyntämistä työterveyshuolloissa. Hanke on päättynyt!
LUOTA - Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle
Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle -hankkeen (LUOTA-hanke) tavoitteena on kehittää turvallisia luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia alueen palveluntarjoajien ja toimijoiden kanssa palvelumuotoilua käy
LUOTUO Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen
Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
Läheltä tueksi –hanke
Uudenlaista tukea lapsiperheille – Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta 2013 -2017. Valtakunnallinen hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama. Sen avulla pyritään tukemaan perheitä. Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
Läsnäolon taitoja luonnosta (LOTTA)
Ristinkantajat Ryn hankkeessa kehitetään uudenlainen stressinhallintaryhmä työikäisille aikuisille hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tueksi. Hanke on päättynyt! Sivulla hankkeen tuloksia.
MAISA Maiseman arvo -maaseudun ekosysteemipalveluiden pilotti
MAISA-hanke kartoittaa maiseman arvojen hyödyntämisen nykytilan pilottialueilla ja tekee yhteenvedon pilottialueiden tärkeimmistä maiseman arvoista ja mahdollisuuksista, Se kokoaa hanketoimijat ja käynnistää yhteiskehittämisen.
Metsäresepti -hanke
Hankkeen kesto: 1.1.2023–31.12.2024. Tampereen ammattikorkeakoulu. Rahoitus: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.
Metsävoimaa järjestötoimintaan
Hankkeen tavoitteena on tukea ja innostaa hankkeen kohderyhmää hyödyntämään tavoitteellisemmin lähialueen metsien hyvinvointivaikutuksia omassa yleishyödyllisessä toiminnassaan.
Mielen voimavaroja luonnosta
Omakotisäätiön senioritoiminta.Yksinäisyyttä ja alakuloa kokevien ikäihmisten mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen luontolähtöisen toiminnan avulla.
NATUREACH - Nature Reachable for all
1.1.2023 - 31.12.2025. Hankkeen päätavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kehittämällä virtuaaliteknologian uusimpia sovelluksia hyödyntäviä palvelumalleja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
NatureBizz - Business and Wellness from Green Economy Growth
Hanke kartoittaa vihreän yrittäjyyden yrittäjien liiketoimintaosaamisen tarpeita Itämeren alueella sekä pilotoi alan opetussuunnitelman.
Nordic NaBS: New Nordic Nature Based Service Models
Luonto on pohjoisen ihmisille jo elinkeinojen puolesta merkityksellinen, mutta tutkitusti myös hyvinvoinnin lähteenä hyvin tärkeä. Luonnossa ja maaseudun luontoyrityksissä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja resursseja.
Nordic Nature Health Hub
Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin ja kehittää alueen luonto- ja kulttuuriperintöä uuden tyyppisen matkailuelinkeinon avulla.
Palvelumuotoilua ja vahvistuvia verkostoja Green Care -toimintaan- Green Care - PALMU -hanke
Hankkeen tarkoituksena on aktivoida aloittavia ja olemassa olevia Green Care- yrittäjiä verkostoitumaan ja kehittämään GC-toimintaa asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin.
Parempia palveluja maahanmuuttajille
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisiä mielenterveys- ja päihdepalveluja. Hanke on päättynyt!
Perhe edellä puuhun
Hankkeessa lähdetään koko erityislapsiperheen voimin tutkimaan luontoa ja sen hyvinvointivaikutuksia.
Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa
Lapin AMK:n hankkeen tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotoutumisen ja osallisuuden edistämisen sekä sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy luontolähtöisten menetelmien avulla.
PäiväFarmilla - Ikäihmisten maatilapäivätoiminnan asiakaskonseptien kehittäminen osaksi vanhuspalveluita
GeroCenterin hankkeessa jatketaan ikäihmisten maatilapäivätoiminnan kehittämistä tuotteistamalla asiakaskonsepteja. Hanke on päättynyt!
Rakkautta ja tekoja - vahvistavaa luonto- ja eläinavusteista toimintaa lapsille ja aikuisille -projekti 2021-2023
Hankkeen tavoitteena on parantaa luonto- ja eläinavusteisesti sekä aikuisten että lasten vuorovaikutustaitoja, toimintakykyä ja voimavaroja. Tavoitteena on myös, että vanhempien mentalisaatiokyky paranee ja kiintymyssuhde vahvistuu.
Somehaukku
Tavoitteena on lisätä Sofiakylän työntekijöiden digitaitoja sekä ja hyödyntää niitä arkisissa asiakaskohtaamisissa esimerkiksi kaverikoiravierailuilla.
Strandhemmodellen
Filadelfiaförsamlingen i Närpes r.f. 01.01.2023 - 30.09.2024
Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä 01
Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä -hankkeessa edistetään luontoperustaisten menetelmien ja toimintamallien hyödyntämistä haastavassa asemassa, erityisesti työelämän ulkopuolella, olevien kanssa työskentelevien sosiaali- j
Tolppa-toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa
Hankkeella haetaan ratkaisua ja toteutusmallia mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn ja osallisuuden parantamiseen luonnon parissa.
Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik
Centria AMKn ym. koulutushankkeella lisätään osaamista luontolähtöisten menetelmien hyödyistä. Koulutus suunnataan työelämän tarpeisiin. Koulutussisällöt rakennetaan monialaisesti. Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
VALKKU - Valmennusta ja tukea yritystoiminnan uudistamiseen
VALKKU -hankkeen tavoitteena on parantaa Uudenmaan ja Kanta-Hämeen Green Care-, luonto- ja elämysmatkailuyrittäjien sekä luontoa toiminnassaan hyödyntävien hyvinvointialan yrittäjien osaamista. Hankkeessa lisätään valmiuksia uudistaa ja kehittä
Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke
Koordinaatiohanke edisti ja tuki Green Care -hankkeiden käynnistymistä, ja koordinoi niiden sisältöjä. Hanke on päättynyt. Sivulla hankkeen tuloksia.
VALVE - Valmennusta ja vertaisoppimista muuttuvassa toimintaympäristössä
TTS Työtehoseura toteuttaa Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla VALVE - hankkeen, joka tarjoaa Green Care-, luonto- ja elämysmatkailuyrittäjille sekä muille luontoa toiminnassaan hyödyntäville tai toimintaansa alalle laajentaville hyvinvointialan yrittäj
Vihreä Veräjä
Vihreä veräjä auttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä Green Care -toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä kouluttamalla työntekijöitä ja vapaaehtoisia ja tuottamalla materiaalia.
Virkistysalueiden huollon ja käytön koordinointi eteläisellä Saimaalla
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Toteutusaika on 1.5.2022 – 31.12.2023
VITALI: Vihreän talouden innovaatiot - Boostia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön Etelä-Pohjanmaalla
Tavoitteena on edistää kestävää kasvua, vahvistamalla julkisen ja yksityisen sektorin edellytyksiä tuottaa yhteistyössä sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä innovaatioita. Hanke kohdistuu julkisia hankintoja tekeviin organisaatioihin ja yrityk
Voimametsistä viherkattoihin
Hankkeen päätavoitteet ovat matkailukeskuksen voimaannuttavien paikkojen tunnistaminen, ekosysteemipalvelujen tukeminen viherrakentamisohjeina ja viheraluemalleina sekä uusien palvelukonseptien kehittäminen. Hanke on päättynyt. Sivulla tuloksia.
Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke
Kesto: 2023–2025. Hanke tuottaa maksuttomia yksilö- ja ryhmämuotoisia toimintoja sekä tukee vapaaehtoisia, ammattilaisia ja nuorten vanhempia ympäristötunteiden kohtaamisessa.

yhteistyössä mukana: