Muu aineisto

Etusivu » Aineistot » Muu aineisto

 
Kirsi Alastalo, 2020-2023. RyhmäRengin luontoteema. Luontolähtöistä, keskustelu-, muistelu- ja visailutoimintaa mahdollistavaa matalan kynnyksen maksutonta materiaalia erityisesti ryhmänohjauksessa ja kahdenkeskisissä tuokioissa käytettäväksi. Sivulla olevat Luontonoppa- ja Ideamyrskypelit sopivat erityisesti luontoaiheisen toiminnan osallistavaan suunnitteluun.

 

Eerika Korhonen, 12/2020. Luontoyhteys - kaikki minusta ja luonnosta. Tehtäväkirja niille, jotka ovat kiinnostuneet omasta henkisestä kasvusta ja luonnon hyvinvointivaikutuksista omaan mieleen ja kehoon.

 

Sini Heikkilä, 2020. Kesän ensimmäinen pääskynen. Kaunokirjallinen teos, jossa luonto hoitavana elementtinä kulkee mukana läpi koko tarinan.

 

Arja Jääskeläinen & Tero Leppänen 2019,  Luonto nuorten ja aikuisten työpaja- ja kuntoutusympäristönä,  
Lapin ammattikorkeakoulu, Lumen -verkkolehti.

 

Enlund Lena, 2018. Naturbaserad vård och pedagogik : Utbildningsprojekt inom Green Care, Centria-ammattikorkeakoulu.

 

Yli-Viikari, A. & Lilja, T. 2016. Se metsä on täynnä kyyneleitäni. Luonnon hyvinvointimerkityksiä jäljittämässä. Alue ja ympäristö 1/2016, s. 68-79.

 

Rappe, Eija 2015. Luontoympäristö ja Green Care -toiminta vankilassa. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 1/2015.

 

Luonnonlukutaito – luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista: http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Luonnonlukutaito.pdf

 

Vihreää hyvinvointia: https://www.sitra.fi/julkaisut/Esitteet/2013/Vihreaa_hyvinvointia.pdf

 

10 syytä valita Green Care -palveluja: https://www.proagria.fi/www/nettilehdet/acricosiale_opas_nettilehti

 

Kataja, Tiina 2017. Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi. LISÄTIETOJA

 

Tolvanen. Taimi & Jääskeläinen, Arja 2016. Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli, teemajulkaisu 1/3. Lapin AMKn julkaisu. 

 

Marja Uusitalo, Leena Välimaa, Katariina Kelloniemi, Laura Jokela. 2019. Ideoita ja ohjeita ympäri vuoden järjestettäviin luontotyöpajoihin –PoLut-hankkeessa kehitettyjä luontotyöpajoja maahanmuuttajaryhmille. Lapin Ammattikorkeakoulu.

 

Laura Jokela, Marja Uusitalo, Kalle Santala, Leena Välimaa. 2019. Ideoita ja ohjeita luontotyötoiminnan järjestämiseen –PoLut-hankkeessa kehitettyjä ohjattuja työtoimintakokeiluja. Lapin Ammattikorkeakoulu.

 

Laura Jokela & Marja Uusitalo. 2019. Yhteinen luonto kotouttaa – PoLut-hankkeen kokemuksia ja tuloksia luontolähtöisestä kotoutumisesta. Lapin Ammattikorkeakoulu.

 

 


yhteistyössä mukana: