Hyvinvointia luonnosta – Well-being from Nature

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Hyvinvointia luonnosta – Well-being from Nature

Hankkeen nimi
Hyvinvointia luonnosta – Well-being from Nature

Hankkeen kesto: 1.1.2020-31.3.2023

 

Rahoitus: Leader -ryhmät Liiveri ry, Kuudestaan ry ja Leader Suupohja / ELY

 

Organisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali-ja terveysala

 

Projektipäällikkö: Anna Rauha

 

Sähköposti: Anna.Rauha(a)seamk.fi

 

Puhelin: +358408680205

 

Lisätietoja: https://projektit.seamk.fi/hyvinvointi-ja-luovuus/hyvinvointia-luonnosta/

 

Hankkeen aikana halutaan kehittää olemassa olevia ja uusia hyvinvointimatkailu- ja Green Care -palveluja, löytää uusia kytköksiä palveluntarjoajien välille, sekä suunnata katse kansainvälisyyteen. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on saada aikaan kansainvälistä ja kansallista tiedonvaihtoa hyvinvointimatkailun palvelutarjonnan järjestämisestä.

 

Hankkeen toisena tavoitteena on lisäksi aktivoida alueellisia toimijoita hyvinvointimatkailun, luontoturismin ja Green Care toiminnan alueella.

 

Hankkeen tavoitteena on myös välittää tietoa olemassa olevista hyvinvointiteknologisista mittauslaitteistoista, sekä saada aikaan yritysryhmähanke, jonka aikana yritykset voivat keskittyä konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin esimerkiksi hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen Alueiden välinen
Etelä-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tutkimus Koulutus

Hankkeen alkamisvuosi
2020

Hankkeen päättymisvuosi
2023

yhteistyössä mukana: