Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Green Care on kaikkien asiakasryhmien kanssa toimiva tapa - jäsenesittelyssä Kokkolan ensi- ja turvakoti ryKokkolan ensi- ja turvakoti ry:n, RITVA – Green Care -hankkeen projektipäällikkö Siru Lahti sekä kriisi- ja väkivaltatyön yksiköstä Susanna Lindholm kertovat seuraavassa yhdistyksen Green Care -toiminnasta.

 

Mikä sai Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n aloittamaan GC-palvelujen tuottamisen:

Green Carea on meidän laitosyksiköissämme, päihdepuolen yksiköissä ollut pidemmän aikaa. Siellä on ollut työntekijöitä, jotka ovat olleet innostuneita Green Care-menetelmistä, ja sitä kautta olemme lähteneet jalkauttamaan toimintaa koko yhdistykseen. Saimme viime vuonna GC-hankkeen STEA-rahoituksella, niin nyt pystymme sen ansiosta kehittämään Green Care toimintaa niin yhdistyksessä kuin Keski-Pohjanmaan alueella.

 

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n GC-palvelut, käytetyt menetelmät ja asiakasryhmät:

Meillä on avopalveluissa erilaista ryhmätoimintaa, vauva- ja pikkulapsiperheille, lapsille, nuorille sekä aikuisille. Asiakkaita tavataan yksilötyöskentelyssä, heidän kanssaan toteutetaan GC-menetelmiä esim. niin että, voimme käydä vaikka ulkoilemassa yhdessä, tämä poikkeaa kivasti tavanomaisesta toimistossa tehtävästä työskentelystä. Yksilötyössä pyritään löytämään asiakkaalle mielekästapa keskusteluille, tapaamisia voidaan toteuttaa ihan hyvin luonnossa ulkoillen.

 

Green Care-palveluita ostamme GC-palveluntuottajilta erikseen, esimerkiksi maatiloilta ja talleilta.

 

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitäminä toimivat yksiköt ovat: Ensi- ja turvakoti Aina (tarkoitettu perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille), Ensikoti Iida (päihdeongelmaisten perheiden kuntoutukseen erikoistunut ensikoti), Avopalveluyksikkö Liina (toiminta on lapsilähtöistä, päihteettömyyttä ja vanhemmuutta tukevaa avokuntoutusta), kriisi- ja väkivaltatyönyksikkö Väkevä (työskennellään perhe- ja lähisuhdeväkivallan kokijoiden, tekijöiden ja altistuneiden kanssa. Lisäksi tarjoamme tukea kriisien keskelle ja apua eroon-työskentelyä), Vanhemmuuden tuki- yksikkö Helmi (matalankynnyksen palveluja perheille, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuudessa ja arjen sujumisessa). 

Yhdistys myös koordinoi Rikosuhripäivystyksen, Riku, Kokkolan palvelupistettä. Lisäksi yhdistyksellä on käynnissä Stressistä säätelyyn -hanke sekä jo aiemmin mainittu Green Care -hanke Ritva (Rakkautta ja tekoja – vahvistavaa luonto- ja eläinavusteista toimintaa lapsille ja aikuisille -projekti 2021–2024).

 

Miksi juuri GC-toimintamallit ovat hyvä juttu: 

Korona-pandemia on esimerkki siitä, kun monet auttavat tahot eivät pystyneet tapaamaan asiakkaita ja henkilöitä, jotka olivat avuntarpeessa. Kokkolan ensi – ja turvakoti ry:ssä on voitu tarjota ja turvata palvelut ja työ asiakkaiden parissa monin eri keinoin ja yksi on ollut vaihtoehto toteuttaa toimintaa luontolähtöisesti.

 

Asiakkailta kysyttäessä useasti nousee esille, miten tärkeä juttu se luonto oikein on. Se on varmaan iso osakin meidän kaikkien tarvetta, tietynlainen rauhoittuminen ulkoillessa. Meille on ollut luonteva tapa lähteä tarjoamaan sitä, minkä asiakkaat ovat kokeneet itselleen mieluisaksi. Toimistossa puhuminen ei aina ole helppoa, esimerkiksi nuorten kanssa. Olemme ajatelleet, että mennään työntekijöinä mielellään sinne missä asiakkaan on helppo olla. Tässä on yksi syy, miksi Green Carea on meillä lähdetty viemään eteenpäin, asiakaslähtöisesti.

 

Millaisiin asiakaskohtaisiin tavoitteisiin Kokkolan ensi- ja turvakoti ry käyttää GC-menetelmiä:

Perheiden kohdalla esimerkiksi, vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Voimme mennä yhdessä ulos luontoon. Ulkona yhdessä ihmetellen vanhemman on paljon luontaisempaa kohdata oma lapsi kuin toimistoympäristössä. Ammatillisesti haetaan asiakkaan omaa tavoitetta. Perheiden kanssa tehtävässä työssä tulee toisinaan esille, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, että asiakkaat jaksavat lähteä ulos tai kokevat sitä mitenkään tarpeellisena. Lapsen kanssa ulkoilu saatetaan kokea toisinaan raskaaksi. Vanhempia ohjataan ja tuetaan löytämään omat voimavarat ja vahvuudet myös lapsen kanssa ulkoiluun, että itsenäiseen ulkoiluun. Ohjauksen ja tuen merkitys näkyy hyvin yksilöaikuisasiakkaillamme, joilla voi olla käytössä rajoitetut asiakaskäynnit eli rahoitus kattaa 5 ensimmäistä käyntiä ensin ja jos ei esimerkiksi ole maksusitoumusmahdollisuutta, niin voimme asiakkaille antaa työmenetelmiä ja välineitä oman olonsa ja ahdistuksen purkamiseen sairaskäyntien jälkeen ja/tai niiden ulkopuolella. Tärkeää on, että voimme antaa ohjausta siihen, mitä asiakas voi tehdä itsenäisesti oma hyvinvointinsa eteen oli kyseessä sitten minkälainen asiakas tahansa.

 

Siru ja Susanna ovat tehneet seuraavanlaisia huomioita GC-palvelujen vaikuttavuudesta:

 

Positiivista palautetta Green Care- menetelmien käytöstä saadaan kyllä, ”on hyvällä tavalla erilaista mihin on totuttu”. Kohtaamisia järjestetään esimerkiksi tapahtumien kautta. Erityisesti korona-ajalla olemme saaneet hyvää palautetta, kun olemme rohkeasti olleet yhteydessä asiakkaisiin ja ihmisiin, ”oltu helposti lähestyttävissä”. Se on ihmisille tärkeää.

 

Asiakastapaamisia voidaan järjestää myös niin, että menemme suoraan sinne asiakkaan omaan arkeen. Jos on esimerkiksi työssäkäyviä ihmisiä, jotka elävät kiireistä elämää ja on ollut vaikea muuten toteuttaa tapaamisia, niin me olemmekin menneet asiakkaan luokse ja lähdetty käymään yhdessä koira kanssa lenkillä samalla keskustellen. Tällöin pystytään vastaamaan asiakkaan kiireiseen arkeen ja tällainen normaali rutiinitoiminto, kuten koiran ulkoiluttaminen tapahtuu meidän tapaamisemme yhteydessä. Tällöin asiakas huomaa, että nämä voi tulla oikeasti siihen hänen arkeensa ja missä hänen on hyvä olla, siitä tulee yleensä hyvä palaute ja kiitos joustavuudesta.

 

Green Care -toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta, voisi nostaa esille Kesäkoti Metsolan, joka on yhdistyksen vuokraama. Metsolan ympäristö toimii mahdollistajana monenlaiselle työskentelylle ja asiakasryhmille. Metsola mahdollistaa monenlaisia luontoelämyksiä- ja kokemuksia.

 

Esimerkkitapauksena tavoitteiden saavuttamisesta GC-menetelmin, nousee esille väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmä:

Tavoitteiden saavuttamisesta tulee mieleen, väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmä, joka kokoontuu vuosittain. Ryhmän toimintaan on joka vuosi ostettu palveluntuottajalta Metsämieli-kerta, sitä on räätälöity aina vähän ryhmän mukaan. Metsämieli -kerrasta saadaan aina tosi hyvä palaute. Jälkikäteen tehdyssä kyselyssä naisille, metsämieli on noussut esille kokemuksena, jossa on opittu mm. tapoja purkaa vihantunteita ja ahdistusta. Nämä ovat sellaisia isoja onnistumisia, kun asiakkaalle on jäänyt jotain hyödyllisiä toimintamalleja käyttöön meidän palveluistamme.

 

Siru ja Susanna kokevat tärkeäksi helposti lähestyttävyyden ja GC-toiminnan helppouden korostamisen asiakkaille:

Helposti lähestyttävyys on toiminnassamme tärkeää. Olemme esillä ja näkyvillä siellä missä asiakkaat ovat. Green Caresta puhuttaessa on kyse asiasta mistä on tutkimuksia, jolla voidaan osoittaa, että Green Carella on merkitystä ja vaikutusta, vaikka me puhumme yksinkertaisista ja helpoista asioista. Toiminta kaikkinensa on matalan kynnyksen toimintaa.

 

Olemme täällä Keski-Pohjanmaalla, täällä on lähiympäristössä paljon hyviä ulkoilumahdollisuuksia ja hienoja ympäristöjä. Läheltä löytyy paikkoja missä pääsee eläimiä hoitamaan ja rapsuttelemaan. Keski-Pohjanmaalla on tosi kiva maaseutu ja vesistöt. Olemme ylpeitä lähiseuduistamme ja haluamme tarjota sitä hyvää asiakkaillemme.

 

GC-toiminta soveltuu kaikille:

Sen voisi vielä sanoa, että Green Care on kaikkien asiakasryhmien kanssa toimiva tapa toimia, se ei ole yksinomaan johonkin tiettyyn ryhmään sidottu. Meillä käy täällä eri yksiköiden toiminnassa monenlaisia asiakkaita: yksinkäyviä, pariskuntia, perheellisiä sekä nuoria että vanhoja, odottavia vanhempia, tuoreita vanhempia, eroperheitä, toisin sanoen asiakaskunta on monimuotoinen. GC-menetelmät sopivat monenlaiseen työhön.

 


Kiitos Sirulle ja Susannalle, Kokkolan ensi ja turvakoti ry:n toiminnan esittelystä! Mikäli haluat osallistua juttusarjaamme, ota yhteys Tomiin: viestinta@gcfinland.fi tai puh. 050 551 7899.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: