Poutakivi, Virva ja Nietula, Jasmin. Eläinavusteista työskentelyä sosionomin koulutuksella

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Poutakivi, Virva ja Nietula, Jasmin. Eläinavusteista työskentelyä sosionomin koulutuksella

Aineiston nimi: Poutakivi, Virva ja Nietula, Jasmin. Eläinavusteista työskentelyä sosionomin koulutuksella

Virva Poutakiven ja Jasmin Nietulan opinnäytetyössä tutkittiin kuuden sosiaalialalla toimivan ammattilaisen näkemyksiä eläinavusteisiin menetelmiin. Opinnäytetyön tutkimusosa koostuu kuudesta teemahaastattelusta.

 

Opinnäytetyössä nousi mm. esille se, että sosionomilla on mahdollisuus toteuttaa eläinavusteista työskentelyä laajasti eri asiakasryhmien kanssa erilaisin menetelmin. Eläinavusteisuuden nähdään myös tuovan uusia työkaluja ja lisäarvoa sosiaalialalle.

 

Lähde ja julkaisun pysyvä osoite:

Poutakivi, V. & Nietula, J. 2020. Eläinavusteista työskentelyä sosionomin koulutuksella. Laurea-ammattikorkeakoulu. Saatavilla http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020061118390

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2020 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Laurea-ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: