LUONNOLLISESTI -valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » LUONNOLLISESTI -valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta

Hankkeen nimi
LUONNOLLISESTI -valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta

Hankkeen päätoteuttaja:

KSAK Oy

 

Hankkeen muut toimijat:

Ksakki ry ja Lapin Ammattikorkeakoulu Oy

 

Yhteystiedot:

KSAK Oy, Auli Posio, 040 531 6426, auli.posio@ksak.fi
Ksakki ry, Viivi Törmänen, 040 168 2763, viivi.tormanen@ksakki.fi
Lapin AMK, Kati Kärnä, 044 478 0240, kati.karna@lapinamk.fi

Kuva Luonnollisesti hanke

Hanke

- lisää Green Care -tietoa ja verkostoja

- kehittää, pilotoi ja muotoilee LUONNOLLISESTI -valmennusmallin sosiaalisen kuntoutuksen toimijoille

- ottaa käyttöön Green Care -toimintamallit yksilö- ja ryhmämuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen asiakastyössä

 

Hanke vahvistaa osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä luontolähtöisin menetelmin sekä kehittää palveluita syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille ja parantaa Green Care -menetelmien käyttöön liittyvää osaamista sosiaalisessa kuntoutuksessa ja vahvistaa hankealueen toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä.

 

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on saada tuotua sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden rinnalle vaihtoehdoksi osallisuuden, toiminta- ja työkyvyn lisäämiseksi luontolähtöisiä kuntoutuspalveluita ja menetelmiä sekä osaavaa henkilöstöä.

 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat eri ikäiset kuntoutujat sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tarjoavat, ostaja- ja päättäjätahot sekä luonto- ja luontomatkailuyrittäjät tai muut toiminnasta kiinnostuneet tai Green Care -toimintaa suunnittelevat.

 

KSAK Oy vie kentälle lisää tietoa Green Care -toiminnasta ja rakentaa verkostoja sekä luo toimintamalleja yhdessä osatoteuttajien kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun päävastuu on valmennusmallin suunnittelussa, pilotoinnissa ja muotoilussa. Ksakki ry:n rooli on puolestaan luontoon suuntautuvassa asiakastyössä ja Green Care -menetelmien käyttöönotossa ja edelleen kehittämisessä.

 

Hankkeen toiminta-aluetta on Kuusamo, Rovaniemi, Taivalkoski ja Pudasjärvi.

 

Hankkeen kokonaisbudjetti 670 000 € Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto, Kuusamon kaupunki sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen
Lappi Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2021

yhteistyössä mukana: