Maatilan käyttö

Etusivu » Green Care » Menetelmät » Maatilan käyttö

Maatilat kuntoutumisen ja kasvatuksen ympäristöinä

Maatilojen tarjoama päivätoimintapalvelut ovat monissa maissa laajentuneet viime vuosien aikana. Luonnon parissa tapahtuva toiminnallisuus ja osallisuuden kokemukset ovat olleet monille asikasryhmille soveltuvia. 

 

MIelenterveystyössä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa keskeistä on maatilan arkiset rutiinit ja luontoympäristön rauhoittava vaikutus, jotka edistävät asiakkaiden elämänhallinnan tunnetta. Maatilan työt siirtävät kuntoutujan huomiota pois sairaudesta ja tuovat tekemistä antaen päivälle tarkoituksen. Luontokokemukset ja luonnon kiertokulun näkeminen auttavat kuntoutujia ymmärtämään elämän vaiheittaisuutta. Asiakkaiden nähdessä työnsä tulokset ja saadessa onnistumisen kokemuksia heidän itseluottamuksensa vahvistuu. Tilan työt opettavat vastuullisuutta ja elvyttävät oma-aloitteisuutta. Kehitysvammaisten osalta on ollut tärkeää osallisuuden ja toiminnallisuuden kokemukset, joita maatilaympäristössä on mahdollista saada. Toiminta on sopinut varsinkin luonnon parissa viihtyville yksilöille, jotka kaipaavat fyysisen tekemisen meininkiä. 

 

 

 Lenjuksen tila. Kuva: Teija Skyttä

Maatilat ottavat vastaan myös koululuokkien ja päiväkotien vierailuja. Omakohtaisten kokemusten myötä lapsille muodostuu käsitys ruoantuotannon perusteista, minkä varaan oppikirjojen tarjoama tieto on helpompaa sijoittaa. Kokemuksellinen oppiminen on lapsia innostava ja aktivoiva tapa uusien asioiden opiskeluun.  

 

Maatilayritykset voivat osallistua myös sosiaaliseen työllistämiseen, jolloin yritys tarjoaa tuettua työtä osatyökykyisille henkilöille.  


Julkaisuja

Kähäri, Mari & Niemelä, Annukka. 2016. Hoivamaatilatoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Opas maatalousyrittäjille. Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

 

Pylkkänen, P. & Skyttä, T. 2016. Tienviittoja hoivamaatila -toimintaan. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

 

Soini, K. 2014 (toim.). Luonnosta hoivaa ja voimaa: Miten arvioida Green Care -toiminnan vaikuttavuutta. MTT Kasvu 21. 

 

Kehitysvammaisten päivätoimintaa Tikanmäen tilalla. (youtube)

 

LISÄTIETOA JA ESIMERKKEJÄ

yhteistyössä mukana: