Lähteenmäki, M. Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien vaikutuksia Eläimistä elinvoimaa ry:n asiakkaiden hyvinvointiin ja elämänhallintaan

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Lähteenmäki, M. Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien vaikutuksia Eläimistä elinvoimaa ry:n asiakkaiden hyvinvointiin ja elämänhallintaan

Aineiston nimi: Lähteenmäki, M. Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien vaikutuksia Eläimistä elinvoimaa ry:n asiakkaiden hyvinvointiin ja elämänhallintaan

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Eläimistä elinvoimaa ry:n kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kokemuksia toiminnan vaikutuksista heidän hyvinvointiinsa ja elämänhallintaansa. Narratiivisuutta hyödyntävässä opinnäytetyössä käytettiin teemahaastattelua, teemoittelua ja juonianalyysia. Tutkimustulokset esitettiin mallikertomuksen muodossa.

The purpose of the thesis was to examine the experienced effects of nature and animal assisted interventions on the wellbeing and life management of clients of Eläimistä elinvoimaa ry which provides rehabilitation, animal assisted therapy and equine-assisted social pedagogical activities.

 

Lähde: Lähteenmäki, Mila. 2020. Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien vaikutuksia Eläimistä elinvoimaa ry:n asiakkaiden hyvinvointiin ja elämänhallintaan. Hämeen ammattikorkeakoulu.

 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020110522235

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2020 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Hämeen ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: