Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen (LuPeOs)

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen (LuPeOs)

Hankkeen nimi
Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen (LuPeOs)

Hankkeen vetäjä:

Merja Leskinen/Kajaanin ammattikorkeakoulu

merja.leskinen@kamk.fi

044 715 7087

 

 

Muut hankkeen toimijat:

Luonnonvarakeskus, Kainuun ammattiopisto.

 

Hankkeen sivut:

https://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hankkeiden-omat-sivut/green-care-kainuu-/kainuun-hankkeet/

 

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen toimenpiteinä lisätään opettajien ja työelämän osaamista luontoperustaisten toimintamallien kehittämiseksi, syvennytään osaamisen soveltamiseen yhteisten Green Care –pilottien avulla, kehitetään Green Care –sisältöjä perustutkintoihin ja arvioidaan luontolähtöisten koulutusten ja menetelmien vaikuttavuutta.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Kainuu

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tutkimus Koulutus Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2021

yhteistyössä mukana: