Kahilaniemi Eeva. Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Kahilaniemi Eeva. Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin.

Aineiston nimi: Kahilaniemi Eeva. Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin.

Kirja on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja, joka kuvaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti eläinavusteista työskentelyprosessia, työn historiaa sekä teoriataustaa. Kirja sisältää lähemmäs sata toiminnallista harjoitusta selkein ohjein ja valokuvin. Eläinavusteinen interventiolla pyritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan ja käyttäytymiseen. Keskeisenä tavoitteena interventiossa on aikaansaada myönteisiä vaikutuksia, jotka edesauttavat lopulta asiakkaan terveydentilaa. Työskentelymuodon yhtenä keskeisenä toiminnallisena menetelmänä ja työkaluna hyödynnetään eläintä. Eläinavusteinen työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja dokumentoitua sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisen toteuttamaa työtä. Eeva Kahilaniemi Kirjoittaja on humanistisen ja kasvatusalan ammattilainen, yhteisöpedagogi (AMK) ja eläintenhoitaja (eläintenkouluttaja at). Hän on kouluttautunut muun muassa kasvatus- ja kuntoutuskoiraohjaajaksi sekä eläinavusteiseksi valmentajaksi. Kirjan kirjoittamishetkellä Eeva opiskelee unelma-ammattiinsa, toimintaterapeutiksi ja Eläinavusteinen interventio — asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin -kirja, on Eevan opinnäytetyön tuotos. Hän on ollut sivutoiminen yrittäjä kahdeksan vuoden ajan. Alkuun Eeva työskenteli koirien koulutusta ja tuotemyyntiä tarjoavalla omalla toiminimellä. Nykyisin Eeva on hyvinvointipalveluita eläin-ja luontoavusteisin menetelmin tarjoavan Voimatassu Ky:n organisaattori, ikuinen uuden opiskelija ja innovoija.

Materiaalityyppi
Opas

Julkaisuajankohta
2016 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Voimatassu Ky

yhteistyössä mukana: