Jäppinen, Tiina. Estetiikka ja Green Care - esteettistä hyvinvointia luonnosta

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Jäppinen, Tiina. Estetiikka ja Green Care - esteettistä hyvinvointia luonnosta

Aineiston nimi: Jäppinen, Tiina. Estetiikka ja Green Care - esteettistä hyvinvointia luonnosta

Työssä selvitetään, mitä esteettisyys tarkoittaa Green Care –toiminnan kolmen ulottuvuuden (luonnon, toiminnan ja yhteisöllisyyden) kautta. Lisäksi etsitään vastauksia sille, mitä estetiikka voi tarjota Green Care –palveluiden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi. Työssä paneudutaan aiheeseen kuvaamalla ensin Green Care –toimintaa sekä estetiikan käsitteitä. Sen jälkeen pohditaan esteettisyyttä luonnossa eri näkökulmista sekä avataan, mitä tarkoitetaan esteettisellä elämällä ja hyvinvoinnilla painottaen luontokokemusta.

 

Jäppinen, Tiina 2017. Estetiikka ja Green Care - esteettistä hyvinvointia luonnosta. Pro gradu -tutkielmat. Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos,  Helsingin yliopisto. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Helsingin yliopisto

yhteistyössä mukana: