Seppänen, Pia. Asiakkaiden kokemuksia luontoperustaisesta toiminnasta Vihreällä Telakalla. "Kiitos, minut heti sinne töihin."

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Seppänen, Pia. Asiakkaiden kokemuksia luontoperustaisesta toiminnasta Vihreällä Telakalla. "Kiitos, minut heti sinne töihin."

Aineiston nimi: Seppänen, Pia. Asiakkaiden kokemuksia luontoperustaisesta toiminnasta Vihreällä Telakalla. "Kiitos, minut heti sinne töihin."

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Vihreä Telakka -hankkeen toiminnassa olevien asiakkaiden kokemuksia luontoperustaisesta toiminnasta. Tarkoituksena oli kartoittaa haastattelujen kautta minkälaisia muutoksia asiakkaat ovat havainneet. Tutkimuskysymyksinä olivat: mikä luontoperustaisessa toiminnassa on ollut asiakkaalle merkityksellistä, minkälaisia muutoksia asiakas on havainnut toimintakyvyssään ja miten muutokset näkyvät asiakkaan arjessa?

 

Seppänen, Pia 2019Asiakkaiden kokemuksia luontoperustaisesta toiminnasta Vihreällä Telakalla. "Kiitos, minut heti sinne töihin." Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot
Sosiaalinen kuntoutus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: