Hankkeen nimi
Mielen voimavaroja luonnosta

Hankekuvaus:

 

Yksinäisyyttä ja alakuloa kokevien ikäihmisten mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen luontolähtöisen toiminnan avulla. Toiminnan kohderyhmänä ovat kotona asuvat, yksinäisyyttä ja alakuloa kokevat tai haastavassa muutostilanteessa olevat helsinkiläiset ikäihmiset.

 

Luontolähtöinen, tavoitteellinen toiminta tukee mielen hyvinvointia, vahvistaa voimavaroja ja ehkäisee raskaampien mielenterveyspalvelujen tarvetta. Luontolähtöisellä vertaisryhmätoiminnalla edistetään yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kokemuksia sekä vuorovaikutusta osallistujien kesken. Luontolähtöistä toimintaa toteutetaan myös yksilöllisesti.

 

Hankkeessa etsitään lisäksi vapaaehtoisia, jotka haluavat toimia luontolähtöisesti ikäihmisten tukena. Hankkeen toimintaan osallistuvia tavoitetaan verkostoyhteistyöllä etsivän vanhustyön avulla.

 

Verkkosivut: https://omakotisaatio.fi/senioritoiminta/luontol-ht-inen-toiminta.

 

Hankkeen vetäjänä toimii Omakotisäätiön senioritoiminta.

 

Sähköposti: anne.rauma@omakotisaatio.fi 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Uusimaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Ministeriö Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tutkimus Koulutus Tiedottaminen Muu sisältö

Hankkeen alkamisvuosi
2024

Hankkeen päättymisvuosi
2026

yhteistyössä mukana: