Lehmussaari, Tiina. Green Care -menetelmät työuupumuksesta kuntoutumisessa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Lehmussaari, Tiina. Green Care -menetelmät työuupumuksesta kuntoutumisessa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Aineiston nimi: Lehmussaari, Tiina. Green Care -menetelmät työuupumuksesta kuntoutumisessa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset: 1) Millaisia green care -menetelmiä työuupumuksen hoidossa ja kuntoutuksessa on käytetty? 2) Millaista hyötyä green care -menetelmien käytöstä on työuupumuksesta kuntoutumisessa? Toteutustapana oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuushaku kohdistettiin viimeiseen viiteen vuoteen, 2014-2018.

 

Lehmussaari, T 2019. Green Care -menetelmät työuupumuksesta kuntoutumisessa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö, JAMK.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot
Työhyvinvointitoiminta,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Puutarhan käyttö Maatilan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: