Green Care -laatumerkin uusimisprosessi

Laatumerkin uusimislomake

1. YHTEYDENOTTO & JATKOHAKEMUSLOMAKE
Yhdistyksen toimistosihteeri lähettää sähköpostin palveluntuottajalle 2-3kk sisällä ennen merkin umpeutumista. Sähköpostissa on linkki jatkohakemuslomakkeeseen. Jos palveluntuottaja haluaa uusia merkin, hän täyttää ja lähettää sähköisen jatkohakemuslomakkeen ohjeiden mukaisesti, ja tarvittaessa listaa lomakkeelle palveluun liittyvät uusimisprosessin sisälle hyväksytyt muutokset. LuontoHoiva- ja LuontoVoimalaatumerkin uusimista tulee hakea viimeistään noin 6 kk:n sisällä merkin umpeutumista.

 

2. JATKOHAKEMUS & LIITTEET SAAPUVAT

Sähköisen jatkohakemuslomakkeen saapuessa toimiston ja laatulautakunnan sähköpostiin, toimistosihteeri lähettää 1. käsittelylaskun (maksuerä 50% suhteessa uuteen hakijaan). Jos jatkohakija ei ilmoita muutoksia, jatkohakemus hyväksytään sellaisenaan ja laatulautakunnan PJ ilmoittaa hakijalle jatkoajasta (vain 1. käsittelymaksu, toimistosihteeri lähettää uuden laatumerkkitodistuksen 3 vuoden jatkoajalla merkin uusijalle, kun lasku on maksettu yhdistyksen tilille sekä päivittää tiedot verkkoon).

 

3. MUUTOKSIEN ARVIOINTI

Jos palveluntuottaja ilmoittaa uusimisprosessin sisälle hyväksyttäviä muutoksia, laatulautakunnan PJ ohjaa hakemuksen käsittelijäparille. Käsittelijäpari arvioi muutosilmoituksia sisältäneen jatkohakemuksen pääsääntöisesti jatkohakemuslomakkeen muutoslistauksen ja muutoksiin liittyvien selvitysten perusteella. Tarvittaessa pääkäsittelijä pyytää hakijalta täydennyspyynnön.

 

4. KÄSITTELY

Laatulautakunta käsittelee muutosilmoituksia sisältäneen jatkohakemuksen seuraavassa mahdollisessa päätöskokouksessa (neljä kertaa vuodessa).

 

5. PÄÄTÖS

Pääkäsittelijä ilmoittaa päätöksestä hakijalle ja myönteisen muutospäätöksen saaneelta laskutetaan 2. käsittelymaksu (maksu 50% suhteessa uuden hakijan 2. maksuerään).

 

6. UUSI TODISTUS

Toimistosihteeri lähettää uuden todistuksen hakijalle kolmen (3) vuoden jatkoajalla ja päivittää tiedot verkkoon, kun myönteisen muutospäätöksen saanut hakija on maksanut 2. käsittelymaksuerän yhdistyksen tilille.

MUUTA

Käsittelyn pääpaino on palvelussa tapahtuneissa muutoksissa suhteessa aiempaan hakemukseen. Jos ei muutoksia, jatkohakemus hyväksytään sellaisenaan. Käsittelymaksu uusimisprosessin sisälle hyväksyttävistä muutoksista ilmoittaneelle uusijalle on 50% suhteessa uuteen hakijaan. Jos palvelussa ei ole muutoksia, uusimisen käsittelymaksu on 25% suhteessa uuteen hakijaan.

 

HUOM! Jatkohakijan tulee tehdä uusi laatumerkkihakemus, jos halutaan tehdä muutoksia laatumerkkipalvelun/ palvelukokonaisuuden Green Care -sisältöön, jolloin myös käsittelyhinta on sama kuin täysin uusilla hakijoilla.


Uusimisprosessissa ei käsitellä palvelun Green Care -sisältöön liittyviä muutoksia, kuten esim. muutoksia käytetyissä GC-menetelmissä/elementeissä, tavoitteissa ja vastuullisuudessa.


Jatkoaika on kolme (3) vuotta. Laatulautakunta ottaa yhteyttä hakijaan noin kahden viikon sisällä uusimislomakkeen saapumisesta. Uusimisen hyväksynnän jälkeen merkin saaneella on ilmoitusvelvollisuus muutoksista kuten ennenkin.


Uusimishinta

Mikrotoimijat (alle 10 työntekijää): uusiminen ei muutoksia kokonaishinta 100€, pienin muutoksin 200€.
Suuret toimijat (vähintään 10 työntekijää): uusiminen ei muutoksia kokonaishinta 150€, pienin muutoksin 300€.
Merkin haku yhdessä toisen toimijan kanssa: uusiminen ei muutoksia kokonaishinta 150€, pienin muutoksin 300€.
Laskutus kahdessa erässä. Ensimmäinen lasku hakemuksen saavuttua. Toinen lasku vain jos muutoksia ja vasta muutosten hyväksynnän jälkeen.


Lisätietoja

Prosessi ja hakemuksen sisältö: laatulautakunta@gcfinland.fi
Verkkosivut, todistukset ja laskutus: toimisto@gcfinland.fi

yhteistyössä mukana: