Lipponen, M. & Vehmasto, E. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus: Käsikirja

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Lipponen, M. & Vehmasto, E. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus: Käsikirja

Aineiston nimi: Lipponen, M. & Vehmasto, E. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus: Käsikirja

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry ovat laatineet yhteistyössä Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus -käsikirjan. Käsikirjan tavoitteena on edistää laadukkaiden palveluiden saatavuutta niin palvelunkäyttäjille kuin -ostajille. Nyt julkaistussa käsikirjassa laatukriteerien määrittelyä tehtiin monivuotisen prosessin aikana osallistaen keskusteluun SPHT-palveluntuottajat ja keskeiset sidosryhmät.

 

Käsikirja palvelee, paitsi palvelujentuottajien laadunhallinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin tietolähteenä, myös alan täydennyskoulutusten oppimateriaalina ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteiskehittämisen työvälineenä. Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys hyödyntää käsikirjaa myöntäessään SPHT®-tavaramerkin palveluille, jotka täyttävät yhdistyksen asettamat kriteerit. Lisäksi käsikirja soveltuu työvälineeksi myös muunlaisen hevosavusteisen toiminnan laatu- ja vaikuttavuusasioiden pohtimisessa ja palvelujen suunnittelussa.

 

Linkki julkaisuun

Materiaalityyppi
RaportitTieteellinen julkaisu

Julkaisuajankohta
2021 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut, Fysiologinen kuntoutus, Sosiaalinen kuntoutus, Muu asiantuntemusala,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Luonnonvarakeskus

yhteistyössä mukana: