Luonto kuntoutusympäristönä

Etusivu » Aineistot » Luonto kuntoutusympäristönä

Eerika Korhonen, 12/2020. Luontoyhteys - kaikki minusta ja luonnosta. Tehtäväkirja niille, jotka ovat kiinnostuneet omasta henkisestä kasvusta ja luonnon hyvinvointivaikutuksista omaan mieleen ja kehoon.

 

Berger, R. & McLeod. J. 2006. Incorporating nature into therapy: a framework for practice.

 

Hirvonen Johanna & Skyttä Teija (toim.) 2014. Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut. Opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen. Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

 

Lasten kanssa luontoon. Opas luontotoimintapäivän järjestämiseen. Pelastakaa Lapset ry. 

 

Karppinen, Seppo J.A. & Latomaa, Timo  (toim.). 2007. Seikkaillen elämyksiä III. Suomalainen seikkailupedagogiikka.

 

Seikkailukasvatus.fi / Suomalaisten seikkailukasvattajien tiedonvälityskanava

 

Salovuori, Tuomo 2014. Luonto kuntoutumisen tukena. Kirja esittelee Green Care -toiminnan taustoja ja menetelmiä. Kirjasta löytyy paljon tarpeellista tietoutta ja esimerkkejä käytännön toteuttamiseen. Myynnissä:  http://www.vihreaveraja.fi/tuotteet-palvelut/

 

Vihreää valoa vankiloihin –Green Care –opas 2014. Käytännön vinkkejä Green Care -toiminnan hyödyntämiseen niin koti- ja työympäristöissä kuin vankiloissakin. mm. neuvoja kesäkanalan ja -lampolan perustamiseen 


Saarinen, S. 2009. "Miten siinä kävi, kun metsään mentiin?" Retkipalvelutuote hyvinvoinnin lisääjänä. Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Salonen 2011. Ihminen osana luontoa. PowerPoint-esitys.


Sikkilä, Leena 2009. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona.  Opinnäytetyö Maa- ja metsätalouden yksikkö, Metsätalouden koulutusohjelma, Metsätaloustuotanto.

 

Turunen, Jenny 2017. Fysioterapiaa metsässä : luonto terapeuttisen harjoittelun ympäristönä. Opinnäytetyö Tampereen ammattikorkeakoulu

 

Rantala Annariikka & Viikilä Rea 2018. Green Care -malli. Malli suunnittelun apuvälineeksi, kun halutaan tukea ja ylläpitää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä luonto- ja eläinlähtöisten menetelmien avulla. Opinnäytetyö Laurea ammattikorkeakoulu.


yhteistyössä mukana: