Luonto ikääntyvien hyvinvoinnin tukena - luonnon hyvinvointivaikutukset mukaan asiakastyöhön

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Luonto ikääntyvien hyvinvoinnin tukena - luonnon hyvinvointivaikutukset mukaan asiakastyöhön

Esittely

Koulutuksen järjestäjä ja yhteyshenkilö: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, koulutussuunnittelija Johanna Riekki, johanna.riekki@kuusamo.fi

 

Koulutuksen järjestämispaikkakunta: Verkossa

 

Koulutuksen sisältö:

• Katsaus tutkittuun tietoon luonnon fyysisistä ja psyykkisistä vaikutuksista ihmisissä • Katsaus luonnon hyvinvointivaikutuksia selittäviin pääteorioihin ja tutustuminen luonnon hyvinvointivaikutuksiin Kirsi Salosen väitöstutkimuksen pohjalta

• Lyhyt katsaus Green Care -toimintaan (LuontoHoiva ja LuontoVoima)

• Luontoavusteinen toiminta ikääntyneiden kanssa

• Katsaus erilaisiin luontoavusteisiin harjoitteisiin ja menetelmiin sekä niiden sovellettavuuteen ikääntyneiden kanssa

• Lisävinkkejä erilaisiin luontoavusteisiin harjoitteisiin ja menetelmiin omaehtoista tutustumista ja soveltamista varten.

 

Koulutuspäivään sisältyy ohjattuja luontoharjoitteita ulkona, mitä varten tarvitaan ulkoiluvarustuksen lisäksi laite ja verkkoyhteys myös ulkoharjoitteissa (esim. älypuhelin). Mikäli näihin ei ole mahdollisuutta, voi harjoitukset tehdä sovelletusti sisätiloissa.

 

Kohderyhmä: Tutkituista luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden ammattimaisesta käytöstä kiinnostuneet ikääntyvien ihmisten kanssa toimivat ammattilaiset: - sote-, hyte-, ohjaus-, terapia-, kuntoutus- ja luontoalan ammattilaiset / yrittäjät sekä - muut aiheesta kiinnostuneet esim. kolmannella sektorilla / järjestöissä toimivat, vapaaehtoistyöntekijät ym.

 

Ajankohta ja kesto: Ma 16.9.24 klo 9.00-16.00

 

Linkki koulutusta koskeville sivuille: https://www.ppkyo.fi/fi/luonto-ikaantyvien-hyvinvoinnin-tukena-tyokaluja-hoito-hoivatyohon/

 

Koulutuksen hakuaika ja valintamenettely: Ilmoittautuminen 2.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon: https://www.ppkyo.fi/fi/luonto-ikaantyvien-hyvinvoinnin-tukena-tyokaluja-hoito-hoivatyohon/

 

Koulutuksen hinta: 130 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Maakunta
Valtakunnallinen

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön käyttö

Koulutuksen hinta
130e

yhteistyössä mukana: