Versojen kantajat tukiparitoimintamalli

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Versojen kantajat tukiparitoimintamalli

Aineiston nimi: Versojen kantajat tukiparitoimintamalli

Sotkamossa kehitetty Versojen kantajat tukiparitoimintamalli on nyt hyödynnettävissä valtakunnallisesti seurakuntien, kuntien sekä yhdistysten tai urheiluseurojen toimintaan. Toimintamalli on koottu julkaisuun, jossa avataan toimintamallin kulmakivet sekä kerrotaan sotkamolainen tapa toteuttaa sitä.

 

Sotkamon seurakunnan, Ristinkantajat ry:n, Versova Puu ry:n sekä Sotkamon Saappaan tuki ry:n yhteinen toimintatapa on kehitetty Aluehallintoviraston myöntämällä rahoituksella ja nyt reilun kolmen toimintavuoden lopulla toimintamalli koottiin julkaisuksi. Julkaisun avulla halutaan tuoda esiin yhteistyössä nuorten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi luotu toimintatapa, jotta hyvä käytänne voitaisiin ottaa käyttöön myös muiden nuorisotyössä toimivien tahojen työssä.

 

Versojen kantajat -tukiparitoimintamallissa 11-17 vuotias nuori saa rinnalleen vapaaehtoisen tukiaikuisen ja heidän tapaamisiin on luotu selkeä toiminnallinen sisältö. Sotkamossa tämä on sisältänyt yhteisen ruokailun, elokuvanäytöksissä Kino Visiossa vierailut sekä ohjatut luonto- ja eläinavusteiset tuokiot Luontohyvinvointikeskus Tyynelässä. Toimintaan nuoren ohjaa hänen verkostonsa ja toiminta on ollut osallistuvalle nuorelle ilmaista. Toiminta jatkuu Sotkamon seurakunnan nuorisotyön omana toimintana tavoittaen noin kahdeksan nuorta myös jatkossa vuosittain sekä kokoaa useita vapaaehtoisia aikuisia tukiaikuisiksi. Julkaisun ostamalla tuet lasten ja nuorten kanssa tehtävää sosiaalista osallisuutta lisäävää luonto- ja eläinavusteista toimintaa.

 

info@luontohyvinvointi.fi

 

Materiaalityyppi
EsiteOpasMuu materiaali

Julkaisuajankohta
2021 vuosi

Palvelumuodot
Kasvatus, Muu asiantuntemusala,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Sotkamo

yhteistyössä mukana: