Malin, Minna-Helena. Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Malin, Minna-Helena. Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä

Aineiston nimi: Malin, Minna-Helena. Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kartoittaa niitä viherympäristön tekijöitä, jotka motivoivat laitoksissa asuvia ikäihmisiä aktivoitumaan ulos ja selvittää ulkoilun mukanaan tuomia hyvinvointivaikutuksia. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin mahdollisia ulkoilutottumusten muutoksia.

 

Malin, M-H. 2010. Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä. Maisterintutkielma, Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2010 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Puutarhan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Helsingin yliopisto

yhteistyössä mukana: